Friday, August 28, 2009

Tinggal Solat Jumaat..........

Kufur tinggal solat Jumaat tiga kali


Solat Jumaat adalah fardu ain kepada lelaki Muslim yang mukalaf.

SOALAN 1:
Apakah hukum jika tidak pergi tunaikan solat Jumaat dengan sengaja tiga kali berturut-turut.

Jawapan:

Menunaikan solat Jumaat adalah fardu ain bagi setiap lelaki yang mukalaf. Sekiranya tidak menunaikan Solat Jumaat tanpa sebarang alasan adalah berdosa besar.

Jika dia meninggalkannya selama tiga kali berturut-turut dia dikategorikan sebagai seorang yang kufur sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maksudnya: "Barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak tiga kali dengan sengaja maka kufurlah ia".

Melalui hadis ini jelaslah kepada kita tentang betapa pentingnya solat Jumaat dan betapa besarnya dosa jika meninggalkannya dengan sengaja.

Niat Puasa......

Lafaz niat puasa harian fardhu Ramadhan


“ Nawaitu sauma ghadin an ada-i fardi syahri ramadhana hazihis sanati lillahi taala. ” 

Maksudnya :“Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan Fardhu Ramadhan tahun ini kerana Allah Taala”.

Mengikut mazhab Imam Shafie, niat hendaklah dilakukan pada setiap malam. Para ulama berpendapat kita boleh bertaklid mengikut mazhab Imam Maliki yang mengharuskan niat puasa untuk sebulan Ramadan: Iaitu berniat untuk sebulan Ramadan dengan tujuan jika terlupa niat mana-mana malam di bulan ramadan niat mengikut Imam Maliki itu boleh dipakai. Niat Imam Maliki hendaklah dilakukan pada malam pertama puasa. Namun niat setiap malam hendaklah dilakukan.

Lafaz niat puasa sebulan Ramadhan: 

Maksudnya: Sahaja aku puasa untuk sebulan pada bulan Ramadhan kerana Allah Taala.

Maut....Mati...meninggal dunia

Bila disebut kematian, serta merta hati manusia akan dilanda kegerunan. Mengingatkan kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Sebab itulah, Rasulullah s.a.w. mengingatkan orang-orang mukmin agar mengingati mati sekurang-kurangnya 20 kali sehari, agar dapat mengendurkan nafsu kenikmatan dunia.

Bagi masyarakat moden hari ini, media massa menyiarkan berita-berita kematian setiap hari. Kematian akibat bunuh diri dan kemalangan, sering kali terpampang di dada-dada akhbar, membuatkan pembaca menjadi risau dan ngeri.

Apabila membayangkan kematian yang bakal datang menjemput, jiwa yang segagah mana pun akan jadi kecut. Manusia sehebat mana sekalipun, tidak dapat menolak undangan maut sekiranya ajal sudah dapat menjemput.

Sering kali manusia menggambarkan bahawa kematian itu akan datang dengan kesakitan. Apatah lagi apabila melihat gambar-gambar mangsa kemalangan yang sering dipaparkan oleh media massa yang begitu mengerikan.

Tetapi benarkah mati itu sakit? Bagaimana sekiranya ada pendapat yang mengatakan bahawa mati itu tidak menyakitkan. Bagaimana sekiranya kematian itu yang sering digambarkan sebagai kesakitan, sebenarnya adalah satu kenikmatan?

Bekas pensyarah Pengajian Islam di Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Musa Fathullah melalui bukunya Perjalanan Rabbani, membawakan beberapa pendapat ulama yang diperkuatkan dengan dalil AL Quran yang menyatakan bahawa kematian itu tidak menyakitkan.

Beliau membawa dalil AL Quran, hadis serta pendapat beberapa orang ulama silam antaranya Hassan bin Ali AL Saqqaf AL Qurasyi, yang mengatakan bahawa kematian itu tidaklah menyakitkan seperti mana yang melekat di pemikiran umat Islam sehingga hari ini.
Bahkan beliau menyatakan bahawa ada sesetengah hadis popular yang meriwayatkan mengenai sakit mati itu adalah daif dan ada sesetengahnya pula adalah palsu.

Menurut beliau, hadis-hadis yang menggambarkan kesengsaraan atau azab yang luar biasa sakitnya yang dihadapi oleh orang yang beriman adalah daif, batil dan palsu serta bercanggah dengan firman Allah s.w.t. di dalam AL Quran.

Dalam surah AL Zumar ayat 42 yang bermaksud :
“Allah mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya-jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang tidak mati dalam masa tidurnya ; kemudian Dia menahan jiwa orang yang Dia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain (ke badannya) sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir (untuk memahaminya)”

Menurut pendapat Hasan Bin Ali AL Saqqaf al Qurasyi, melalui kitabnya mengatakan bahawa ayat tersebut menjelaskan bahawa tidur juga adalah satu jenis kematian. Ini bermakna Allah s.w.t. memegang jiwa manusia yang belum mati ketika waktu tidurnya.

Ini bermakna sekiranya kematian itu kesakitan, maka manusia akan merasakan sakit ketika mahu terlelap kerana tidur itu juga adalah salah satu jenis kematian yang mengandungi kewafatan di dalamnya.

Menurutnya lagi, sakratul maut adalah sama seperti ketika datangnya mengantuk untuk tidur. Cuma perbezaan antara tidur dan mati ialah ketika orang yang mati, rohnya secara keseluruhan akan berpindah ke alam barzakh.

Manakala manusia yang tidur pula, rohnya tidak dapat mengingati apa yang dilihatnya ketika tidur kerana rohnya akan dikembalikan semula oleh Allah s.w.t. kepada jasadnya.

Dalam surah AL Nahl ayat 32, Allah s.w.t. menjelaskan bahawa roh-roh orang yang beriman akan sambut oleh para malaikat dengan ucapan selamat sejahtera. Maksudnya :-

“Mereka yang diambil nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mereka bersih suci (dari kufur, syirik dan maksiat) sambil para malaikat itu berkata kepada mereka, Selamat sejahtera kepadamu ; masuklah ke dalam Syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan,”

Kebanyakan daripada cerita serta nasihat yang disampaikan selama ini mendakwa bahawa kematian itu mengundangkan sakit yang amat sangat dan menurut beberapa hadis, umpama sakitnya mati itu seperti dipenggal leher dengan pedang sebanyak seribu kali.

Bagaimanapun kesemua hadis-hadis tersebut adalah daif, batil dan tidak boleh digunakan sebagai hujah. Ini memandangkan riwayat daripada hadis-hadis tersebut bercanggah dengan AL Quran bahkan turut bercanggah dengan hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah yang bermaksud :

“Dan jadikanlah mati itu sebagai kerehatan bagiku daripada segala keburukan”

Hassan Bin Ali Al Saqqaf di dalam kitabnya membawa sebanyak 14 hadis yang di kategori sebagai hadis yang tidak sahih. Sebahagiannya adalah hadis-hadis daif, batil dan ada yang palsu yang dikutip daripada kitab-kitab lama dan cerita-cerita yang mempunyai unsur Israeliyat.
Antara hadis-hadis tersebut ialah :-

“Kematian yang paling ringan seperti tumbuh-tumbuhan berduri yang ada di dalam bulu (wool). Apakah tumbuh-tumbuhan itu boleh dibawa keluar dari bulu (wool) tersebut tanpa membawa bersamanya sebarang bulu (wool)?”

Menurut Al Hafiz Al Iraqi dalam takhrij Ihya Ulum al Din mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis mursal (daif) dan di dalam kitab Zidayat al Jami’ al Saghir mengatakan bahawa ia sangat daif. Manakala Al Subky pula dalam kitab Tabaqat al Sayfi’yah mengatakan bahawa beliau tidak menjumpai sanad bagi hadis tersebut.

Antara lain hadis yang dianggap palsu bermaksud :

“Sekurang-kurangnya tarikan maut adalah seperti seratus kali dipenggal dengan pedang”
Hadis yang popular di kalangan umat Islam ini juga menurut Al Iraqi dalam takhrij al Ihya adalah hadis yang daif serta tidak dapat digunakan sebagai hujah.

Manakala sebuah lagi hadis yang membawa maksud :
“Maut (yakni sakitnya) sebagai penebus dosa bagi setiap Muslim”

Hadis ini termasuk salah satu hadis palsu yang dimuatkan dalam kitab AL Mawdu’at(hadis-hadis palsu) yang dikarang oleh Ibn Jawzi dan turut di senaraikan di dalam kita Al La’aali al Masnu’ah fi Al Ahadist al Mawdu’ah.

Hadis-hadis tersebut adalah di antara beberapa hadis yang dikategorikan sebagai hadis daif dan palsu. Hassan al Saqqaf menjelaskan bahawa sakratulmaut tidak bermaksud azab atau kesakitan. Sakratulmaut menurutnya ialah tersingkapnya alam barzakh bagi roh sebelum ia berpisah daripada jasadnya.

Ini berdasarkan firman Allah s.w.t. dalam surah Qaaf ayat 22 yang bermaksud :-

“Maka Kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupimu sehingga penglihatanmu pada hari itu menjadi tajam,”

Al Sakrat berasal daripada perkataan al sukr, yang membawa makna keadaan yang mendatang kepada manusia berkenaan dengan akalnya, sama ada hilang atau lemah akalnya. Al sukr bukanlah sama maksudnya dengan al alam (perasaan sakit) dan ini dipersetujui oleh semua pihak.

Maksud al sakran pula ialah keadaan seseorang yang telah hilang perasaannya.
Al Sakrat menurutnya adalah keadaan yang tidak sedarkan diri yang disaksikan oleh sebahagian orang yang menghadapi mati. Tetapi ia tidak berlaku terhadap semua orang. Ini disebabkan cara kematian itu yang berbeza seperti mati dalam tidur, mati mengejut, mati akibat letupan dan sebagainya.

Dalam surah Qaaf ayat 19 yang bermaksud :

“Dan datanglah sakrat al maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu sentiasa lari daripadanya,”

Dijelaskannya maksud ayat tersebut ialah apakah seseorang itu termasuk dalam golongan yang bahagia atau termasuk dalam golongan yang celaka. Khabar gembira atau duka ini akan disampaikan oleh para malaikat kepada setiap hamba Allah s.w.t. yang sedang menghadapi kematian.

Sekiranya insan itu seorang mukmin yang beriman dan beramal soleh, maka malaikat akan memberitakan rahmat serta ampunan daripada Allah s.w.t. untuk mereka. Dalam surah al Fajr ayat 27 hingga 30, Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud :

“Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredai, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam Syurga-Ku”

Manakala bagi orang-orang kafir serta golongan yang mendustakan ayat Allah s.w.t., maka para malaikat akan memukul serta menyeksa mereka. Ini berdasarkan firman Allah s.w.t. dalam surah al Anfal ayat 50-51 yang bermaksud :

“Kalaulah engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul muka dan belakang mereka dan berkata : Rasakan olehmu seksa neraka yang membakar. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-Nya”

Begitu juga dengan firman Allah s.w.t. dalam surah Muhammad ayat 27 yang bermaksud :-

“Maka bagaimanakah (keadaan mereka) apabila para malaikat mencabut nyawa mereka sambil memukul muka dan belakang mereka. Yang demikian itu adalah dengan sebab mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (dengan sebab) mereka membenci (apa yang menimbulkan) keredaan-Nya. Oleh sebab itu Allah menghapuskan (pahala) segala amalan mereka.”

Menurutnya lagi, terdapat sebahagian hadis mengenai sakratul maut yang diriwayatkan dalam kitab seperti Imam Tarmizi, Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad yang dikategorikan dalam golongan hadis-hadis daif.

Hassan al Saqqaf juga mengingatkan umat Islam agar berpegang kepada penjelasan al Quran mengenai keadaan orang-orang mukmin dan kafir dalam permasalahan ini. Dan jangan sekali-kali berpegang kepada hadis-hadis daif, batil apatah lagi yang palsu.

Berdasarkan dalil yang tersebut, gambaran yang mengerikan mengenai maut dan kesakitan yang dikatakan sangat luar biasa ketika menghadapi maut oleh orang-orang beriman, baik ketika menghadapinya dan selepasnya, ternyata membunuh roh atau semangat jihad.

Bahkan keyakinan bahawa maut itu menyakitkan telah berjaya menyuburkan perasaan takut mati sekali gus menumbuhkan benih-benih cinta kepada dunia di dalam hati-hati orang yang beriman.

Sedangkan para sahabat dahulu terkenal sebagai manusia yang mencintai mati lebih daripada kehidupan di dunia. Ini disebabkan mati itu adalah sebagai pintu atau jambatan untuk mereka merasakan kenikmatan berehat daripada segala kesengsaraan dan dosa ketika di dunia.

Apa yang lebih penting lagi ialah orang-orang yang beriman dapat merealisasikan impian terbesar mereka, iaitu bertemu dengan Allah Azzawajalla serta berhimpun dengan orang-orang yang beriman, soleh serta para sahabat dan Rasulullah s.a.w. yang telah mendahului mereka.

Dan ternyata, golongan yang mencintai mati lebih daripada kehidupan dunia seperti mana teladan yang ditunjukkan oleh para Rasul serta sahabat dulu, akhirnya membuatkan mereka mendapat kurniaan Allah dengan memberikan sepertiga kekuasaan dunia dalam genggaman orang-orang mukmin satu ketika dulu.

Thursday, August 27, 2009

HADIS MENGENAI KEBERKATAN SAHUR

BERSAHURLAH KAMU KAMU...KERANA PADA SAHUR ITU ADA KEBERKATAN...........

JANGAN LUPA BANGUN SAHUR .... WALAUPUN DENGAN MINUM SETEGUK AIR...

Wednesday, August 26, 2009

Tingkat-tingkat Ibadat puasa

Al-Ghazali ada membahagikan tingkat-tingkat puasa kepada tiga jenis. Pertama adalah puasa umum, iaitu orang yang berpuasa menahan perut dan kemaluan seperti yang disyaratkankan.

Kedua adalah puasa yang khusus, iaitu ditambahkan pula dengan menahan pendengaran, pengelihatan, lidah dan tangan serta anggota-anggota badan yang lain dari segala perbuatan dosa.

Ketiga adalah puasa khususnya khusus, iaitu puasa hati. Menahan hati dari pemikiran keduniaan, perhatian-perhatian yang rendah, menahan diri dari memikirkan selain daripada Allah swt.

Syarat Batiniah Dalam Berpuasa
Menurut Al-Ghazali, terdapat enam perkara perlu dititik beratkan dalam perlaksanaan ibadat puasa bagi menghasilkan puasa yang berkualiti.
1. Menjaga mata dan menahan pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci, yang melalaikan hati, melengahkan zikir serta menjauhkan ingatan kepada Allah swt.

2. Menjaga lidah dari senda gurau yang tidak berguna, berdusta, mengumpat, perkataan kotor, keji, caci makian dan sebagainya.

3. Menahan pendengaran dari mendengar segala sesuatu yang diharamkan atau dibenci Allah, sebab segala sesuatu yang haram diucapkan, maka haram pula didengar.

4. Menahan anggota tubuh yang lain-lain daripada perbuatan dosa, baik dari tangan atau kaki daripada segala yang dibenci. Menahan perut daripada hal-hal syubhat (tidak jelas halal atau haram) atau haram ketika berbuka.

5. Jangan berlebihan makan ketika berbuka. Hendaklah direnung tujuan berpuasa, iaitu mendidik nafsu. Tiada manfaatnya berpuasa sehari tetapi apabila waktu berbuka, nafsu masih tidak terdidik.

6. Perasaan takut ketika berbuka, kalau-kalau amalan seharian kita itu tidak diterima oleh Allah swt.
"Sabda Rasulullah saw, Banyak sekali orang yang berpuasa, tetapi tidak ada yang diperolehinya dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga" Riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah.

KELEBIHAN BERSEDEKAH


Abu Laith As-Samarqandhy berkata; 10 kebaikan terkandung di dalam sodaqah.
 5 di dunia dan 5 kebaikan di Akhirat. 

Lima Faedah yang diperolehi di dunia ialah; 

1. Membersihkan harta.
2. Membersihkan dosa-dosa yang diperbuat oleh seseorang.
3. Menolak beranika bala dan penyakit.
4. Mengembirakan hati golongan fuqara dan Masaakin.
5. Mendatangkan barokah dan melapangkan rezki. 

Lima kebaikan di akhirat ialah; 
1. Mendapat naungan aryash Allah di akhirat.
2. Meringankan hisabnya.
3. Menambah berat timbangan amal kebajikan.
4. Memudahkannya menyeberangi titian.
5. Meningkatkan darjatnya di Syurga.

Demikian kelebihan dan kebaikan bersedekah. Kerana setiap apa yang kita infaq didunia ini atas sifatnya sebagai kebaikan agama maka ianya adalah kebajikan dan pahala. Saat di dunia tentunya kita agak kurang berhajat kepada pahala.Namun apabila berkelananya seorang hamba diakhirat, saat tiada lagi teman dan taulan serta sanak saudaraa, tiada lagi pangkat dan harta serta kemegahan dunia. Maka saat itu sangatlah kerdil rasanya diri yang tidak membawa bekalan akhirat yang cukup. Tersisih jauh ia dari hamba-hamba Allah yang didunia dahulu sentiasa mendahulukan kebajikannya ke akhirat. Sesungguhnya yang di makan dan dipakai semuanya binasa, kecuali apa yang dibelanjakannya di jalan Allah swt.

Keberkatan Sahur....

BERDASARKAN beberapa hadis Rasulullah s.a.w., hukum makan sahur adalah sunat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, daripada Anas r.a., Baginda bersabda: Bersahurlah kamu, sesungguhnya dalam sahur itu ada berkat.

Dalam riwayat Abdullah bin al-Haris, salah seorang daripada sahabat Rasulullah s.a.w. telah menceritakan ketika beliau masuk ke rumah Nabi, Baginda sedang bersahur lalu bersabda: Sesungguhnya (sahur itu) mempunyai berkat yang diberikan Allah kepada kamu sekalian, maka janganlah kamu meninggalkannya.

``Sahur ialah makan selepas waktu dinihari iaitu antara pukul 3.00 pagi sehingga sebelum terbit fajar bagi orang-orang yang hendak berpuasa pada bulan Ramadan atau pada bulan-bulan yang lain.

``Bagaimanapun, waktu yang sesuai ialah selepas waktu dinihari iaitu antara pukul 3.00 pagi sehingga sebelum masuk waktu imsak, iaitu 10 minit sebelum waktu Subuh,'' jelas Mufti Johor, Datuk Mohd. Nooh Gadot.

Tambah beliau, imsak bererti menahan diri daripada makan dan minum, bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari. Waktu imsak adalah kira-kira 10 minit terakhir sebelum masuk waktu Subuh, iaitu bersamaan dengan bacaan 50 ayat al-Quran.

Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahawa sahabat yang bernama Zaid bin Tsabit berkata: ``Kami telah bersahur bersama Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian kami mendirikan sembahyang, lalu Anas r.a. bertanya:

``Berapakah jarak waktu antara kedua-duanya?'' Zaid menjawab: ``Kadar membaca lima puluh ayat.''

``Namun, seseorang yang makan dalam waktu imsak perlu berhati-hati dan tidak melebihi waktu terbit fajar kerana ia bertujuan sebagai peringatan kepada orang yang bersahur,'' katanya.

Beliau menjelaskan, tidak ada syarat-syarat tertentu untuk bersahur, seperti tidur dahulu dan kemudian bangun untuk bersahur. Begitu juga bersahur sekadar meminum air dan buah kurma. Memadailah jika mendapat berkat daripada amalan bersahur.

Daripada Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah s.a.w. bersabda: Makan sahur itu berkat, oleh sebab itu jangan kamu meninggalkannya walaupun salah seorang daripada kamu kemudiannya meneguk seteguk air. Maka sesungguhnya Allah s.w.t. berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. (Hadis riwayat Imam Ahmad)

Sekiranya terdapat buah kurma, ia adalah makanan sahur bagi orang-orang yang beriman sebagai mana riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: Sebaik-baik makanan sahur orang yang beriman ialah buah tamar (kurma). (Hadis riwayat Abu daud)

Dalam riwayat yang lain pula, daripada As-Saib bin Yazid, sabda Rasulullah s.a.w.: Sebaik-baik makanan sahur ialah buah tamar (kurma). Baginda bersabda lagi yang bermaksud: Allah merahmati orang-orang yang bersahur.

``Bagaimanapun, sebagai bekalan tenaga sepanjang hari, disarankan bersahur dengan makanan yang berkhasiat dan berzat supaya dapat menahan diri daripada kelaparan dan mendapat kekuatan,'' jelas beliau lagi.

Hadis riwayat al-Hakim, Rasulullah s.a.w. bersabda: Memohonlah kamu (kepada Allah kekuatan) melalui makan sahur supaya memperoleh kekuatan berpuasa pada siang hari.

Bangun dan berdoa pada waktu sahur sebenarnya mempunyai barakah yang besar dan merupakan ciri-ciri orang yang bertaqwa. Firman Allah s.w.t. dalam surah az-Zariyat, ayat 18, maksudnya: Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar), mereka selalu beristighfar kepada Allah memohon ampun.

``Bangun awal pagi untuk bersahur juga memberi peluang untuk melakukan amal ibadat seperti berwuduk, berzikir, membaca al-Quran dan menunaikan sunat tahajud dan sunat witir bagi yang belum melakukannya,'' ujarnya mengenai hikmah bersahur.

Surah Ali Imran, ayat 17 pula, Allah menjelaskan waktu yang sesuai untuk memohon keampunan daripada Allah s.w.t. Firman-Nya: Dan juga orang-orang yang sabar (dalam menjunjung perintah Allah) dan orang-orang yang benar (perkataan dan hatinya), dan orang-orang yang sentiaas taat (akan perintah Allah), dan orang-orang yang membelanjakan hartanya (pada jalan Allah) dan orang-orang yang beristighfar (memohon ampun) pada waktu sahur.

Sahur juga merupakan salah satu daripada akhlak Rasulullah s.a.w., sebagaimana yang terkandung dalam terjemahan hadis berikut: `'Tiga perkara yang termasuk antara akhlak para rasul ialah bersegera berbuka puasa, melambatkan sahur dan meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri ketika dalam sembahyang.

Perbezaan antara puasa orang Islam dengan ahli kitab terkandung dalam hadis riwayat Muslim, sabda Baginda: Perbezaan antara puasa kita (umat Islam) dengan puasa ahlul kitab ialah makan sahur.

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani, pengarang kitab Fath al-Bari dan Imam an-Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim, bahawa sahur yang memberi keberkatan ialah memperoleh balasan dan ganjaran pahala daripada Allah s.w.t. dan mengikut sunah Nabi Muhammad s.a.w.

``Sahur juga menghalang perbuatan-perbuatan tidak sopan yang dipengaruhi oleh kesan lapar pada siang hari, selain memberi kekuatan untuk beribadat bagi menghadapi rasa lapar dan dahaga pada siang hari,'' ujar beliau tentang kelebihan-kelebihan bersahur.

Tuesday, August 25, 2009

Adab berpuasa dan solat terawih


Setiap orang yang mengerjakan puasa perlu mematuhi beberapa peraturan dan adab yang boleh menyempurnakan ibadah tersebut. Antara yang terpenting adalah:

1. Menjaga lidah daripada berdusta, mengumpat dan mencampuri urusan orang lain yang tiada kena-mengena dengannya;

2. Memelihara mata dan telinga daripada melihat dan mendengar perkara yang dilarang oleh syarak dan yang sia-sia;

3. Mengawal perut daripada merasai makanan dan minuman yang haram atau yang mengandungi unsur syubhat terutama ketika berbuka dan berusaha sedaya mungkin untuk menghasilkan pemakanan yang halal lagi bersih.

Ulama silam pernah berpesan: “Apabila kamu berpuasa maka perhatikanlah apa yang akan dijadikan makanan berbukamu dan di manakah kamu akan berbuka?” Ia adalah panduan yang terbaik bagi mengawasi diri daripada terjebak dengan unsur-unsur makanan yang tidak halal;

4. Berusaha menjaga kesemua pancaindera dan anggota tubuh badan daripada mendekati atau melakukan maksiat dan perkara yang sia-sia. Dengan demikian ibadah puasanya akan suci dan sempurna. Terdapat ramai yang memenatkan diri dengan berlapar dan berdahaga, membiarkan diri terdorong kepada perlakuan dosa dan noda, kerana itu puasanya rosak binasa dan keletihannya tidaklah berbaloi sebagaimana maksud sabda Rasulullah s.a.w.: Ramai yang berpuasa tidak mendapat ganjaran daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. (Riwayat an-Nasaei)

Meninggalkan maksiat menjadi kewajipan kepada seluruh orang Islam sama ada mereka sedang berpuasa atau tidak. Apatah lagi bagi yang berpuasa, ia lebih dituntut dan diwajibkan. Sabda Rasulullah, Puasa itu adalah ‘perisai', sekiranya seseorang daripada kalangan kamu sedang berpuasa janganlah dia bercakap kotor, melakukan keburukan dan berbuat bodoh. Jika ada orang lain yang mengejinya atau cuba memeranginya maka hendaklah dia katakan kepada orang itu: “Saya sedang berpuasa.” (Riwayat Bukhari dan Muslim);

5. Jangan membanyakkan tidur pada siang harinya dan makan pada malamnya, bahkan bersederhanalah pada kedua-duanya bagi menyelami kejerihan lapar dan dahaga. Dengan demikian sanubarinya terkawal, keinginan nafsunya kurang dan hatinya ceria. Itulah rahsia dan intipati puasa yang perlu dicapai;

6. Jauhkan diri daripada mengikut dorongan nafsu ketika berbuka dengan beraneka jenis makanan yang lazat-lazat. Sebaik-baiknya adat makannya sama sahaja pada bulan puasa dan bulan-bulan yang lain. Penggemblengan diri dalam mengurangkan tuntutan jasmani dan keinginan perasaan memberikan kesan yang positif terhadap kecerahan hati nurani yang amat dituntut terutama pada bulan Ramadan.

Mereka yang menjadikan keinginan nafsu perut sebagai tunggangan akal ketika berbuka yang menyalahi kebiasaan pada bulan-bulan lain sebenarnya terpedaya dengan pujukan iblis. Rayuannya bertujuan menghilangkan barakah (berkat) ibadah puasa mereka, nikmat limpahan ketenangan daripada Allah s.w.t., kekhusyukan diri ketika bermunajat dan berzikir kepada-Nya.

Kenyang

Sepatutnya orang yang berpuasa mengurangkan kadar pemakanannya sehingga terserlah kesan puasa itu kepada dirinya. Kekenyangan adalah punca kelalaian, kealpaan, keras hati dan malas untuk taat kepada Allah s.w.t..

Sabdanya: Takungan jelek yang dipenuhkan oleh manusia adalah kantong perutnya, memadailah baginya beberapa suapan yang dapat meneguhkan tulang belakangnya. Jika dia enggan maka berikanlah sepertiga (bahagian perutnya) untuk makanan, sepertiga kedua untuk minuman dan sepertiga terakhir bagi pernafasannya. (Riwayat Ahmad dan at-Tarmizi)

Terdapat ulama yang mengungkapkan kata-kata berikut: “Sekiranya perutmu kenyang anggota-anggota lain akan lapar (akan menurut turutan nafsu) tetapi sekiranya perutmu lapar kesemua anggotamu akan kenyang.”

As-Salaf as-Soleh (mereka yang terdahulu) mengurangkan perkara kebiasaan dan dorongan diri serta memperbanyakkan amal ibadat pada bulan Ramadan secara khusus bahkan itulah adat mereka sepanjang masa;

7. Tidak menyibukkan diri dengan urusan duniawi pada bulan Ramadan, bahkan mengambil kesempatan bagi beribadat kepada Allah dan mengingati-Nya sebaik mungkin. Justeru, dia tidak melakukan perkara duniawi melainkan sekadar keperluan hariannya atau kepada mereka yang berada di bawah tanggungannya. Demikian yang selayaknya dilakukan pada bulan Ramadhan yang mulia ini sama seperti pada hari Jumaat yang sepatutnya dikhususkan bagi amalan akhirat;

8. Mempraktikkan amalan sunah seperti segera berbuka apabila masuk waktunya, berbuka dengan buah tamar (kurma) dan jika ia tiada memadailah dengan segelas air serta melambatkan makan sahur.

Nabi s.a.w. berbuka dahulu sebelum Baginda mengerjakan solat Maghrib. Sabda baginda: Umatku sentiasa berada dalam keadaan baik (berkat) selama mana mereka mempercepatkan berbuka (apabila masuk waktunya) dan melambatkan makan sahur. (Riwayat Bukhari dan Muslim);

9. Menyediakan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa sekalipun dengan beberapa biji tamar atau segelas air. Sabda baginda s.a.w.: Sesiapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa baginya ganjaran seumpama pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikitpun pahalanya (orang yang berpuasa). (Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah)

10. Memenuhi malamnya dengan amalan sunat seperti solat terawih, witir dan sebagainya.

Adalah dinasihatkan kepada para imam supaya tidak mempercepatkan solat terawihnya seperti mana amalan kebiasaan di masjid dan surau.

Perbuatan tersebut menjejaskan mutu ibadat solat tersebut kerana meninggalkan ‘wajib-wajib' solat seperti meninggalkan tomakninah semasa rukuk dan sujud, mencacatkan bacaan al-Fatihah sebagaimana sepatutnya lantaran ingin kecepatan dalam mengejar waktu sehingga menyebabkan makmum di belakang tertinggal rukun-rukun penting dalam solatnya. Amalan terawih seperti itu adalah tidak sempurna dan berkurangan pahalanya.

Oleh itu berwaspadalah terhadap cara demikian dengan kembali mengamalkan ibadah solat seperti waktu-waktu lain, menyempurnakan kiam, bacaan al-Fatihah, rukuk, sujud, khusyuk, hadir hati dan semua peradaban solat dan rukunnya.

Bagi makmum pula disyorkan supaya sentiasa bersama imamnya sepanjang solat terawih itu sehinggalah selesai sama ada 20 rakaat ataupun lapan rakaat. Sabda Rasulullah s.a.w., Apabila seseorang menunaikan solat bersama imamnya sehinggalah imam itu (selesai dan) beredar, dikirakan untuknya (makmum) pahala kiam semalaman. (Riwayat an-Nasaei) 

KELEBIHAN RAMADHAN

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang mempunyai banyak kelebihan. Kedatangannya selepas dua bulan yang juga tidak kurang keistimewaannya iaitu Rejab dan Sya'ban. Bagi tujuan menyuburkan rasa tanggungjawab dan rasa ingin menambahkan ibadat kepada Allah sepanjang Ramadhan ini, di sini dibawa beberapa hadis yang menceritakan mengenai kelebihannya.

1. Abu Hurairah menyatakan : Telah bersabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : Apabila telah tibanya Ramadhan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka dan diikat segala syaitan. -Hadis dikeluarkan oleh imam Bukhari, Muslim, Nasai'e, Ahmad dan Baihaqi-

2. Daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud :Sesiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan nescaya akan diampuninya segala dosanya yang telah lalu. - Diriwayat oleh imam Nasai'e, Ibn majah, Ibn Habban dan Baihaqi-

3. Abu Hurairah telah berkata : Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda tentang Ramadhan yang bermaksud : Sesiapa yang mendirikannya(Ramadhan) penuh keimanan dan keikhlasan diampunkan baginya apa dosanya yang telah lalu. - Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tarmizi, Abu Daud, Nasai'e,Malik,Ahmad dan Baihaqi-

4. Daripada Abu Hurairah telah berkata: Rasullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Sembahyang yang difardhukan kepada sembahyang yang sebelumnya merupakan penebus apa antara keduanya, dan Jumaat kepada Jumaat yang sebelumnya merupakan penebus apa antara keduanya, dan bulan kepada bulan(iaitu Ramadhan) merupakan kaffarah apa antara keduanya melainkan tiga golongan : Syirik kepada Allah, meninggalkan sunnah dan perjanjian (dilanggar). Telah berkata Abu Hurairah : Maka aku tahu perkara itu akan berlaku, maka aku bertanya: Wahai Rasulullah! adapun syirik dengan Allah telah kami tahu, maka apakah perjanjian dan meninggalkan sunnah? Baginda S.A.W bersabda : Adapun perjanjian maka engkau membuat perjanjian dengan seorang lain dengan sumpah kemudian engkau melanggarinya maka engkau membunuhnya dengan pedang engkau, manakala meninggal sunnah maka keluar daripada jamaah(Islam).-Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Baihaqi-

5. Daripada Abi Soleh Az-zayyat bahawa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata: Rassullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Setiap amalan anak Adam baginya melainklan puasa maka ia untukKu dan Aku akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai, maka apabila seseorang berada pada hari puasa maka dia dilarang menghampiri(bercumbu) pada hari itu dan tidak meninggikan suara.Sekiranya dia dihina atau diserang maka dia berkata : Sesungguhnya aku berpuasa demi Tuhan yang mana diri nabi Muhammad ditanganNya maka perubahan bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari qiamat daripada bau kasturi, dan bagi orang berpuasa dua kegembiraan yang mana dia bergembira dengan keduanya apabila berbuka dia bergembira dengan waktu berbukanya dan apabila bertemu Tuhannya dia gembira dengan puasanya. -Hadis riwayat imam Bukhari, Muslim, Nasai'e, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Habban dan Baihaqi-

PENERANGAN HADIS

1. Semua hadis menceritakan betapa besarnya kelebihan bulan Ramadhan untuk kita sama-sama menghidupkannya dengan segala amalan sunnah.

2. Pintu syurga dibuka sepanjang Ramadhan, manakala pintu neraka pula ditutup. Ini menggambarkan bagaimana Allah begitu mengasihani hambaNya yang taat beribadat dan menurut segala perintahNya.

3. Syaitan diikat sepanjang bulan Ramadhan agar kita dapat menunaikan segala ibadat dengan penuh keikhlasan. Tetapi kita perlu ingat bahawa kawan syaitan yang berada pada diri kita iaitu nafsu akan menggantikan tugas syaitan jika kita lalai.

4. Pentingnya keikhlasan dan keimanan kita dalam menunaikan ibadat.

5. Puasa mampu menjadi perisai diri daripada terjebak ke lembah maksiat, begitu juga ia mampu menghapuskan segala dosa-dosa yang lepas jika kita benar-benar bertaubat.

6. Kita mesti menghidupkan sunnah yang mana yang paling besar ialah berada dalam jemaah Islam terutama di dalam mengembalikan semula khilafah Islamiah yang telah lama dihancurkan iaitu pada 1924.

7. Jauhkan daripada syirik pada Allah sama ada berbentuk perbuatan, niat ataupun percakapan. Kita mesti mematuhi segala perjanjian yang dibuat selagi tidak melanggar hukum syarak.

8. Kita mesti berpuasa pada semua anggota bukannya pada makan dan minum sahaja.

9. Bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada bauan kasturi.

10. Orang berpuasa akan mengecapi dua kegembiraan iaitu ketika berbuka dan apabila bertemu Allah kelak.

11. Di dalam menunaikan ibadat puasa kita mesti banyak bersabar dan jangan suka berbual kosong apatah meninggikan suara apabila bercakap.

Biografi

1. Kitab Fadhailul Awqat oleh imam Al-Baihaqi,ditahqiq oleh Adnan Abdul Rahman MajidAl-Qaisi,Maktabah Al-Mnarah,Makkah.

2. Fathul Bari syarah sohih Bukhari oleh Ibn Hajar Al-'Asqalani

3. Syarah sohih Muslim oleh imam An-Nawawi. 

Menarik today: Azan apa yang anda tahu padanya.....


SETIAP KESABARAN AKAN DIGANTI DENGAN KEMENANGAN
SETIAP KEDUKAAN AKAN BERGANTI DENGAN KEBAHAGIAAN

SETIAP PERPISAHAN PASTI BERMULA DENGAN SATU PERTEMUAN

SETIAP YANG BERAKHIR AKAN BERTUKAR DENGAN SUATU PERMULAAN
SETIAP KEJADIAN TUHAN PASTI ADA HIKMAHNYA... ......... .


Allahu Akbar!!


ADAB MENDENGAR AZAN

Kematian itu pasti menjelma. Hanya masa Dan waktunya
Yang tidak Kita ketahui.Cuba Kita amati. Mengapa
Kebanyakan orang yg nazak, hampir ajal tidak dapat
Berkata apa-apa.. Lidahnya kelu, keras Dan hanya mimik
Mukanya yang menahan kesakitan '
sakaratulmaut' .
Diriwayatkan sebuah hadis yg bermaksud:
'Hendaklah
Kamu mendiamkan diri ketika azan, jika tidak Allah
Akan kelukan lidahnya ketika maut menghampirinya.. '

Ini jelas menunjukkan, Kita disarankan agar mendiamkan
Diri,
jangan berkata apa-apa pun semasa azan
Berkumandang . Sebagai orang beragama Islam Kita wajib
Menghormati azan Banyak fadhilatnya
. Jika lagu
Kebangsaan Kita diajar agar berdiri tegak Dan diamkan
Diri.
Mengapa ketika azan Kita tidak boleh mendiamkan diri?

Lantas sesiapa yang berkata-kata ketika azan, Allah
Akan kelukan lidahnya ketika nazak . Kita takut dengan
Kelunya
lidah Kita semasa ajal hampir tiba maka Kita
Tidak dapat mengucap kalimah
'Lailahaillallah. .' yang
Mana sesiapa yang dapat mengucapkan kalimah ini ketika
Nyawanya akan dicabut Allah dgn izinNya menjanjikan
Syurga untuk mereka. Dari itu marilah kita sama-sama
menghormati azan dan mohon kepada Allah supaya lidah
ini tidak kelu semasa nyawa kita sedang dicabut.

'Ya Allah! Anugerahkanlah kematian kami dengan kematian
yang baik lagi mulia, lancarkan lidah kami mengucap kalimah 'Lailahaillallah. .'

semasa sakaratul maut menghampiri kami.. Amin... amin.. amin Yarobbala'lamin. 


Sesuatu yang tak pernah terjangkau dek akal fikiran ku ini.
Subhanallah. ..


Ketahuilah bahawa pada setiap waktu, ribuan bilal di merata dunia akan melaungkan azan, mengakui 'Bahawa Allah Sahaja Yang Patut Disembah,
dan Nabi Muhammad Adalah Rasul Allah.'Dimulakan dengan Indonesia yang terletak dibahagian timur dengan ratusan kepulauan-nya dan jumlah
penduduknya seramai 180 juta.Sebaik masuk waktu Subuh, Azan mula berkumandang dari kawasan ini dengan ribuan Bilal yang akan melaungkan
Ke-Agungan Allah S.W.T Dan Nabi Muhammad S.A.W.

Proses ini akan bergerak kearah barat kepulauan Indonesia . Perbezaan masa antara timur dan barat Indonesia adalah 1-1/2 jam.Belumpun laungan
Azan dimerata Indonesia selesai, ianya bermula pula di Malaysia.Berikutnya di-Burma dan dalam masa satu jam selepas Azan dilaungkan di-Jakarta,
tiba giliran Dacca di Bangladesh.Berikutnya laungan akan kedengaran di Calcutta dan terus ke Srinagar dibarat India.

Perbezaan waktu dikota-kota Pakistan adalah 40 minit jadi dalam jangka masa ini, Azan akan berkumandang diseluruh Pakistan.Belum berakhir
di-Pakistan, Azan akan bermula pula di Afghanistan dan Muscat.Perbezaan waktu antara Muscat dan Baghdad adalah satu jam. Dalam jangka masa
ini, Azan akan berterusan dila ungkan di UAE, Makkah, Madinah, Yaman , Kuwait dan Iraq .

Proses ini berterusan setiap detik sehingga ke pantai timur Atlantik.Jarak masa Azan mula dila ungkan di Indonesia sehingga ke pantai timur Atlantik
adalah 9-1/2 jam.Belumpun Azan Subuh berkumandang di pantai Timur Atlantik, Azan Zuhur kini sudah mula dila ungkan di Indonesia. Ini berterusan
bagi setiap waktu sembahyang, tidak putus-putus.

Subhanallah, begitu hebat dan agungnya Islam!

Kalaulah setiap kawasan boleh memasang pembesar suara (yang power habis!), akan bergegar satu dunia dengan laungan Azan tidak putus-putus.

Allahu Akhbar!
 

Monday, August 24, 2009

Ramadan Karemm

183.     Wahai orang-orang yang beriman, Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibka183.       Wahai orang-orang yang beriman, Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa.

 

184.     (Puasa yang diwajibkan itu ialah) beberapa hari yang tertentu; maka sesiapa diantara kamu yang sakit, atau dalam musafir, (bolehlah ia berbuka), kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain; dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu (daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui.

 

185.     (Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, menjadi pertunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan pertunjuk, dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadaan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu; dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat pertunjukNya, dan supaya kamu bersyukur.

 

186.     Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamau mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdo'a apabila ia berdo'a kepadaKu. Maka hendaklah mereka menyahut seruanKu (dengan mematuhi perintahKu), dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul.

Al-Baqarah 183-186

Rasulullah dituduh ahli sihir

AKHIRNYA puak Quraisy tidak senang duduk dengan penyebaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka mula gelisah malah tidak kurang kepanasan kerana bagaikan terpanggang di atas api.

Ini apabila ada seruan Nabi Muhammad yang menyamakan mereka kini sebagai golongan yang sesat. Satu istilah yang sama sekali tidak dapat diterima apabila segala kepercayaan mereka telah tertumpah kepada patung-patung berhala sejak zaman nenek moyang mereka lagi.

Sesat bagi mereka merupakan satu konotasi yang sangat negatif. Mereka bukannya golongan yang hilang pedoman, bodoh, buntu, teraba-raba dan sebagainya walaupun itu adalah hakikat pahit yang seharusnya diterima.

Lantaran itu kafir Quraisy ini bingkas bangun, bagai tersedar dari lena dan mimpi yang panjang bagi mula mengekang kemaraan Islam, iaitu satu perubahan agama yang dibawa oleh seorang pemuda yang amat mereka kenali.

Menyedari hidup Nabi selama ini begitu dikuat dipengaruhi oleh bapa saudaranya, Abu Talib lalu mereka menemui Abu Talib supaya menghalang anak saudaranya itu daripada meneruskan penyebaran Islam.

Ini kerana jika tidak dihalang lalu dikhuatiri agama nenek moyang itu akan hanya tinggal sebagai runtuhan-runtuhan berdebu ditelan masa dan zaman.

Ibnu Ishaq dalam riwayatnya menulis mengenai beberapa lelaki ternama dari kalangan Quraisy pergi menemui Abu Talib.

Mereka berkata: "Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu telah mengutuk tuhan-tuhan kita, mengaibkan agama kita, memperbodohkan akal fikiran kita dan menuduh nenek moyang kita selama ini adalah sesat.

"Oleh itu, hendaklah kamu halang dia atau biarkan kami menyelesaikannya masalah ini antara kami dengan dia".

Abu Talib hanya mampu tersenyum terhadap permintaan tersebut malah dengan lembut beliau menolak permintaan mereka dengan baik.

Namun kehampaan itu perlu ditebus dan dicari jalan keluar. Lebih-lebih lagi mengenangkan ketika itu musim haji akan tiba dan dikhuatiri memberikan peluang dan kesempatan kepada Muhammad untuk menyebarkan Islam kepada jemaah yang datang dari seluruh pelosok negeri dan tempat itu.

Bagi tidak membolehkan perkara ini berlaku, kaum Quraisy itu berkumpul dan bermesyuarat untuk mencari jalan yang boleh menghalang Nabi Muhammad mengambil kesempatan dari kebanjiran jemaah yang datang untuk menunaikan haji di kaabah itu.

Mereka mesti mendapatkan jawapan yang terbaik kepada para jemaah yang datang mengenai Muhammad. Ini supaya dakwah yang cuba disampaikan oleh Muhammad itu tidak berjaya mempengaruhi para jemaah tersebut.

Mereka berkumpul di rumah seorang bangsawan terkemuka Quraisy, al Walid bin al Mughirah. Namun sebelum itu al Walid meminta mereka supaya bijak membuat sebarang keputusan.

"Satukanlah pandangan kamu dan jangan berbeza pendapat, kerana nanti kamu akan saling mendustakan antara satu sama lain dan kata-kata kamu itu akan saling bercanggah," kata al Walid.

Mereka kemudiannya mencadangkan supaya Muhammad itu dikatakan seorang pawang.

Al Walid pun terus menjawab; "Tidak, demi Allah dia bukan pawang, kita sendiri pernah melihat bagaimana keadaannya para pawang sedangkan Muhammad tidak ada lagak pawang dan tidak bercakap dengan bahasa pawang".

"Kalau begitu, kita katakan pula Muhammad ini seorang yang gila," kata salah seorang dari mereka.

Cadangan ini juga ditolak oleh al Walid kerana Nabi Muhammad sama sekali tidak kelihatan seperti orang gila.

"Kita telah melihat penyakit gila dan kita tahu benar mengenainya. Dia tidak kelihatan seperti dirasuk, bercelaru fikiran atau tidak tentu arah. Tentu tidak masuk akal sama sekali untuk menuduhnya gila," kata al Walid.

Mereka kemudian mencadangkan supaya Nabi SAW dikatakan seorang penyair apabila sering membacakan ayat-ayat yang dipercayai hasil ciptaannya sendiri.

"Penyair juga tidak dapat diterima. Dia bukan seperti seorang penyair kerana kita sendiri tahu bahawa syair dalam segala aspeknya, baik rijznya, hijznya, qarid, maqbud dan mabsutnya. Bahasa-bahasa (ayat-ayat al-Quran) itu bukan sebuah syair," kata al Walid.

"Pawang bukan, orang gila bukan, penyair juga bukan apa kata kita katakan Muhammad itu seorang tukang sihir," ujar mereka.

Sebagai tukang sihir juga tidak dapat diterima oleh al Walid, dengan alasan Muhammad tidak ada mempunyai perwatakan seperti ahli sihir.

"Kita pernah melihat tukang-tukang sihir dan apa yang mereka lakukan, sedangkan Muhammad itu tidak pernah meniup dan menyimpul tali sihir seperti mereka," katanya.

"Jika semuanya tidak dapat dikaitkan dengan Muhammad, apa yang kita boleh katakan mengenainya?" tanya mereka yang menghadiri perjumpaan itu.

Selaku individu yang berpengaruh dan berpengalaman, lalu al Walid memberikan jawapan yang tersendiri.

"Demi Allah, ucapan Muhammad itu sungguh sedap didengar, akarnya semerbak harum dan rantingnya berbuah lebat.

"Apa sahaja cadangan yang kamu sebutkan ini pasti diketahui bahawa semuanya adalah palsu. Tetapi cadangan yang paling hampir apabila kamu mengatakan bahawa Muhammad itu seorang tukang sihir.

"Ini apabila dia datang dengan kata-kata yang memukau yang dapat mencerai beraikan hubungan antara anak dan ayah, suami dan isteri, seseorang dengan keluarganya dan dengan sihirnya itu menjadikan semua menjadi kacau bilau dan berpecah," kata al Walid.

Mereka mengangguk-anggukan kepada tanda setuju dengan cadangan al Walid itu dan tanpa membuang masa mereka segera melaksanakannya.

Dalam hal ini, bagaimana anda dapat tafsirkan ayat al-Quran dari surah al-Muddaththir. Sebab ayat ini turun dikatakan akibat tindakan yang hendak diambil oleh kaum Quraisy terhadap Nabi.

Firman Allah yang maksud-Nya: Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka (pelbagai tuduhan terhadap al-Quran). Maka binasalah dia hendaknya! Bagaimanakah dia berani mereka-reka (yang demikian) Kemudian dia merenung dan memikirkan (berkali-kali jalan-jalan untuk mencaci al Quran, tetapi ia gagal): Setelah itu dia memasamkan mukanya serta dia bertambah masam berkerut: Kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan berlaku sombong dan angkuh. Serta dia berkata: (al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari (dari ahli-ahlinya): "Ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia". (al-Muddaththir, ayat 18- 25)

Namun tahukah anda siapakah individu yang begitu mengepalai tindakan untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad itu?

Individu tersebut bukan orang lain tetapi bapa saudara Nabi yang baginda sendiri hormati, iaitu Abu Lahab.

Setiap kali Nabi Muhammad pergi menemui orang ramai semasa tibanya musim haji sama ada di rumah-rumah mereka, di pasar Ukaz, Majannah dan Dzhul Majjaz untuk mengajak mereka kepada agama Allah, Abu Lahab akan mengekor si belakang Nabi.

Sambil berkata: "Jangan ikut cakapnya, jangan percaya, dia seorang ahli sihir, ahli sihir yang keluar dari agama nenek moyangnya dan seorang pembohong!"

tersebar berita

Masyarakat Arab yang datang luar dari Kota Mekah mula memperkatakan mengenai Nabi dan tersebarlah berita di seluruh Tanah Arab, Nabi Muhammad dikatakan seorang ahli sihir yang jahat.

Mereka melakukan serangan kepada Rasulullah dengan cara mereka-reka tohmahan dan fitnah bagi melemahkan baginda.

Ini apabila mereka menghilangkan kemuliaan baginda yang selama ini mereka kagumi dengan mengejek, memperleceh, memperolok-olok, mendusta dan mentertawakan baginda.

Tujuannya untuk memalukan baginda dan umat Islam yang baru memeluk agama itu.

Dalam menghadapi situasi yang mencabar dan sukar seperti ini, Rasulullah tentunya tidak melawannya dengan kekerasan. Namun senjata baginda ialah kesabaran dan membina ketabahan.

Lebih-lebih lagi apabila turunnya ayat-ayat al-Quran yang menyuntikkan semangat dan sesungguhnya Allah sentiasa dekat bersama baginda.

Allah berfirman yang bermaksud: Sesungguhnya mereka yang derhaka, mereka selalu tertawakan golongan yang beriman. Dan apabila golongan yang beriman ini lalu dekat dengan mereka, mereka mengerlingkan mata dan memejam celikkan mata sesama sendiri (mencemuhnya).

Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira. Dan apabila mereka melihat golongan beriman, mereka berkata; "Sesungguhnya yang memeluk Islam itu adalah sesat!" Pada hal mereka tidak diutuskan untuk menjaga sesat atau tidaknya golongan beriman itu. (al-Mutaffifin: 29 -33)

Hak dan Adab Ramadhan

ALLAHU akbar wa lillahil hamd! Dengan kuasa dan kurnia Yang Maha Berkuasa, yang mana segala puji-pujian kembali hadrat-Nya, sekali lagi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Haniian lakum!

Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada semua umat Islam yang bersama-sama memasuki gerbang Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini.

Selain daripada amal ibadah khusus, sudah menjadi suatu adat kita menyambut kedatangan Ramadan dengan mengisi ruang-ruang majlis ta'lim, kuliah dan ceramah dengan peringatan tentang kepentingan hakikat dan kelebihan Ramadan.

Walaupun kita mendengar nas-nas yang sama diulang-ulang oleh para ulama dan pendakwah, sebenarnya proses tazkirah Ramadan atau peringatan-peringatan sempena Ramadan adalah persiapan mental-spiritual yang sangat penting serta menjadi kunci yang menentukan mutu dan kualiti penghayatan Ramadan kita.

Ini kerana memang menjadi prinsip dalam agama kita bahawa bagi setiap amal ibadah kita sebagai hamba, sudut dalaman dan maknawi ibadah itulah yang merupakan maksudnya dan penentu nilainya yang utama.

Inilah yang dapat kita fahami di sebalik pelbagai nas dan kaedah seperti hadis, Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan bagi seseorang itu apa yang diniatkannya… (riwayat Bukhari dan Muslim) serta hadis yang bermaksud "Niat seorang Mukmin itu lebih baik daripada amalannya".

Falsafah yang sama juga dapat diselami di sebalik sepotong hadis Qudsi yang bermaksud, Allah berfirman, "Aku menurut sangkaan (dzan) seseorang hambaKu padaKu".

Oleh itu, walaupun kita sudah saban tahun berpuasa Ramadan, kita tidak harus memandang rendah kepentingan mengingatkan diri kita tentang segala fadilat, kaifiyat dan rahsia Ramadan.

Ia agar kita dapat menghayatinya dengan sebaik-baik niat, azam, pengharapan dan husnu dzan (bersangka baik) yang dengannya, insya-Allah, akan mengangkat tinggi mutu Ramadan kita.

Kita dibekalkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya SAW sekian banyak nas-nas yang mengingatkan kita tentang keistimewaan Ramadan yang sebahagiannya telah kita himbau pada minggu lepas.

Namun, rasanya antara yang paling istimewa dan jelas adalah sepotong hadis yang kaedah penyampaiannya juga menarik. Abu Hurairah r.a meriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban, "Bahawa Nabi SAW telah menaiki mimbar lalu bersabda, "Amin. Amin. Amin". Baginda pun ditanya, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau telah menaiki mimbar lalu mengucapkan Amin. Amin. Amin?"

Sabda Baginda SAW, "Sesungguhnya Jibril a.s telah datang kepadaku dan berkata, "Sesiapa yang berkesempatan bertemu Ramadan, tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya, maka dia akan masuk neraka dan Allah menjauhkannya (dari rahmatNya), ucapkanlah (Wahai Muhammad), 'Amin', maka saya pun mengucapkan 'Amin'.

Sesiapa yang sempat bersama kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya tetapi tidak melakukan kebajikan kepada keduanya kemudiannya dia mati, maka dia akan masuk neraka dan Allah menjauhkannya (dari rahmat-Nya), ucapkanlah (Wahai Muhammad), 'Amin', maka saya pun mengucapkan 'Amin'. Sesiapa yang disebut di sisinya namamu tetapi tidak mengucapkan selawat ke atasmu kemudiannya dia mati, maka dia akan masuk Neraka dan Allah menjauhkannya (dari rahmat-Nya), ucapkanlah (Wahai Muhammad), 'Amin', maka saya pun mengucapkan 'Amin'.

keampunan

Hadis ini mengingatkan kita bahawa peluang mendapatkan keampunan dan Tuhan di Ramadan begitu istimewa. Sehingga sesiapa yang gagal memanfaatkan peluang tersebut cukuplah kelalaiannya itu untuk memasukkan dirinya ke neraka dan menjauhkannya daripada rahmat Allah.

Semoga Allah menjauhkan kita daripada tergolong dalam golongan itu.

Walaupun kita menegaskan niat dan adab hati dalam menghayati Ramadan itu lebih utama, sudah tentu kaifiyat dan cara amalinya juga harus benar dan betul, rukun dan syaratnya, wajib dan sunatnya.

Cuma janganlah pula aspek ini yang menjadi sumber pertikaian dan pertengkaran. Samalah seperti amal ibadat dan hukum-hakam kita yang lain, segalanya sudahpun dihuraikan oleh para ulama umat ini yang adil lagi amanah.

Ilmu berkaitannya tersusun rapi dalam kerangka syariat dan fiqh mengikut mazhab-mazhab yang muktabar.

Telah jelas dinyatakan persoalan-persoalan mana yang muktamad dan mengikat serta isu-isu mana yang masih nisbi (relatif) dan khilafiah yang memberi ada ruang untuk kita berbeza pandangan dan cara amalan.

Bila kita boleh dan bagaimana caranya kita berbeza pandangan dengan penuh hormat dan tanpa menjejaskan ukhuwah juga telah jelas digariskan oleh para ulama.

Mengikut pandangan-pandangan yang muktamad dalam mazhab-mazhab yang muktabar termasuklah Mazhab Shafie yang telah dipilih oleh ulama, umarak dan umat rantau ini sejak sekian lama adalah bererti kita bersungguh-sungguh cuba menghayati Ramadan mengikut cara Nabi SAW.

Pandangan muktamad dalam mazhab-mazhab muktabar adalah pandangan-pandangan terpilih oleh generasi demi generasi para ulama terpilih dan terbaik umat ini.

Mempertikaikan kerangka tasawwur Islam bermazhab atas nama dan slogan 'Berpuasa mengikut al-Quran dan sunnah' atau 'Berpuasa mengikut cara Nabi SAW' adalah suatu kecenderungan dan pendekatan yang berbahaya dan boleh menimbulkan perpecahan dalaman Umat yang dibenci oleh Allah SWT.

Jika kita tidak berhati-hati, hari-hari Ramadan kita akan terbazir pada perselisihan pendapat dan pertengkaran yang sepatutnya dapat dielakkan.

Sebaiknya marilah kita menghitung-hitung dan menumpukan kepada sebanyak mungkin hak dan adab Ramadan yang patut kita tunaikan dengan sesempurna mungkin.

Perkara wajib puasa:

i. Mengetahui permulaan Ramadan.

ii. Berniat pada setiap malam Ramadan

iii. Menahan diri daripada makan dan minum, jimak, mengeluarkan mani atau muntah dengan sengaja pada siang hari.

Perkara sunat puasa:

i. Bersahur.

ii. Melambat-lambatkan sahur.

iii. Menyegerakan berbuka.

iv. Meninggalkan bersugi setelah tergelincir matahari.

v. Membanyakkan sedekah dan meluaskan belanja bagi keluarga serta menggandakan amalan kebajikan yang lain.

vi. Membanyakkan tadarus al-Quran.

vii. Memperbanyakkan iktikaf di dalam masjid.

Selain perkara-perkara asas di atas, kita juga diajar melalui perantaraan para ulama untuk menjaga perkara-perkara yang menyempurnakan puasa kita, moga-moga kita beroleh puasa ahli Khawas iaitu puasa mereka yang soleh dan bertakwa. Antara perkara itu adalah:

i. Menunduk dan memejamkan mata dari perkara yang tidak sepatutnya.

ii. Memelihara lidah daripada perkataan yang haram dan sia-sia.

iii. Memelihara telinga daripada benda-benda yang haram, makruh dan sia-sia.

iv. Menjaga tangan, kaki dan anggotanya yang lain daripada perkara yang haram, makruh dan sia-sia.

v. Menjaga perutnya ketika berbuka daripada benda-benda yang haram atau syubhat.

vi. Tidak terlalu memenuhkan perutnya dengan makanan yang halal apabila berbuka.

vii. Sentiasa merasa khauf (takut) kiranya puasanya tidak diterima Allah SWT dan raja' (harap) agar-agar Allah SWT menerima puasanya.

Begitulah tujuh perkara yang boleh menyempurnakan lagi puasa kita walaupun ada lagi diriwayatkan pelbagai amalan mereka yang lebih tinggi martabatnya di sisi Tuhan seperti menahan diri daripada apa-apa keinginan dan keasyikan duniawi serta mengosongkan diri dari memikirkan selain daripada Allah SWT dan Akhirat sebagai sebahagian daripada puasa Ramadan.

Marilah kita bersama-sama berusaha bersungguh-sungguh memburu rahmat dan keampunan Allah di bulan Ramadan ini dengan memelihara segala hak dan adab-adabnya, semoga Allah SWT memperkenankan dan mengizinkan. Amin Ya Rabbal 'alamin, Ramadan Karim! Kullu 'aam wa antum bi khayr.

Ramadan dan masa

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI


umat islam disaran memanfaatkan masa senggang pada bulan Ramadan dengan memperbanyakkan amalan termasuk membaca al-Quran.

DIRAFA'KAN kesyukuran kepada Allah SWT ramadhan menggamit lagi. Bulan yang penuh keberkatan dan pelbagai keistimewaan antaranya rahmat, maghfirah (keampunan) dan gandaan pahala.

Oleh kerana masa begitu pantas berlalu dan kita sentiasa terkejar-kejar dengan masa, di samping banyak membazirnya maka di sini suka diterangkan berkenaan dengan masa mengikut neraca Islam.

Daripada Ibn Abbas r.a berkata bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud: Dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi (kecewa) alam menerima keduanya iaitu nikmat sihat dan waktu lapang.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 6412, Imam Ahmad dalam musnadnya 1/344, al-Tirmizi dalam al-Zuhud 2304, Ibn Majah dalam a-Zuhd 4170 dan al-Baihaqi dalam al-Sunan3/370.

Sheikh Abdullah Ba'lawi berkata: Saudara-saudaraku sesama Muslim sekelian, jagalah baik-baik dan berhati-hatilah dengan waktu yang kamu miliki kerana ia sangat terbatas, tidak boleh dimajukan atau ditangguh walau sesaat pun, detik demi detik, minit demi minit, saat demi saat, hari demi hari dan seterusnya tempoh yang kita hidup di dalamnya adalah tempoh yang sangat singkat berbanding kehidupan di akhirat nanti.

Setiap hembusan dan tarikan nafas, setiap denyut nadi dan degup jantung, seluruhnya itu mustahil berlaku tanpa izin Allah SWT. Bahkan pada hembusan nafas anda yang terakhir, pada denyut nadi yang terakhir dan pada degup jantung anda yang terakhir hendaklah anda gunakan waktu itu untuk berbakti kepada Allah SWT, sama ada ketika jaga ataupun tidur.

Gunakanlah untuk sesuatu yang berfaedah dan jangan biarkan berlalu seminit pun dengan sia-sia. Jikalau anda keliru menggunakannya maka di kemudian hari anda pasti merasa penyesalan anda nanti. Inilah yang wajib anda perhatikan mulai sekarang.

Setelah meninggalkan dunia fana ini, barulah anda mengetahui betapa ruginya mensia-siakan waktu sekalipun hanya seminit sahaja. Anda semua pasti akan mengalaminya sendiri nanti dan pasti pula anda akan meyakini serta membenarkan apa yang saya katakan ini.

Sheikh Abdullah Ba'lawi menambah: Akan diperhatikan kepada setiap manusia di akhirat nanti semua hari dan malamnya dalam bentuk almari. Setiap hari dan malam terdapat dua puluh empat almari sesuai dengan jumlah hitungan hari dan malam itu.

Manusia itu akan melihat sendiri setiap jam yang digunakan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT, nampaklah almari itu penuh cahaya, sedang setiap jam yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT nampaklah almari itu dalam keadaan gelap gelita.

Seterusnya jikalau ia mendapati almarinya sendiri itu berisi kegelapan yang hitam pekat, maka sekiranya ia dibenarkan memilih untuk mati. Nescaya ia akan rela mati serta merta ketika melihatnya. Namun tiada kematian lagi di alam akhirat.

Justeru, seseorang yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT, sudah tentu amat gembira dan ingin sekali menjadi manusia gembira, malahan terus bertambah kegembiraan dan sukacitanya itu sepanjang masa (atau lebih gembira lagi sekiranya dapat menambahkan amal solehnya).

Sebaliknya manusia yang sentiasa berbuat maksiat kepada Allah SWT, maka itulah manusia yang benar-benar berdukaita serta merasa takut, malahan kesedihan dan dukacitanya itu makin bertambah, tanpa ada penghabisannya sama sekali.

Katanya lagi: Saudaraku sesama muslim yang tercinta, kini tinggal bagaimana kamu memilih salah satu daripada dua hal. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberi anugerah dan rahmat-Nya kepadamu.

Adakanlah pilihan untuk anda sendiri selagi anda masih berada di alam yang di dalamnya masih diberi kebebasan untuk memilih. Saya hanya menganjurkan yang baik-baik sahaja, pilihan anda jangan sampai keliru dan tersesat.

Pilihan yang baik dalam mengamalkan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, sebab hanya inilah yang akan meninggalkan darjat selagi masih hidup di dunia atau setelah di akhirat nanti. Anda mesti selalu ingat bahawa waktu yang sudah anda lalui itu tidak akan kembali lagi.

Ini kerana jika sudah berlalu tidak mungkin kembali maka pilihan untuk mengerjakan kebaikan atau keburukan pun sudah tidak ada lagi, yang sudah berjalan dan berupa kebaikan tetap menjadi amal yang soleh bagi anda, sedang yang buruk tetap menjadi buruk dan tidak boleh dilenyapkan kecuali dengan bertaubat.

Oleh itu bersegeralah, jangan menangguh-nangguh melakukan perbuatan yang diredai Allah SWT kerana ia suatu keburukan tersendiri. Padahal kita semua tahu manusia itu terlalu terganggu oleh bermacam-macam keadaan berbahaya serta banyaknya pekerjaan yang mesti segera diselesaikan hingga kesempatan yang semestinya boleh digunakan untuk beramal soleh akhirnya hilang sia-sia tanpa ada manfaat sedikitpun.

Marilah sama-sama kita mengambil semangat Ramadan dengan melakukan ibadat sama ada yang wajib mahupun yang sunat. Semoga dengan amalan tersebut melayakkan kita mendapat ketakwaan. Amin.

Doa Mohon Perlindungan diri

Doa menjauhi dari Bala, Musibah, Kemudaratan, Bencana dan perkara yang tidak baik

Doa Mendoakn orang sedang sakit

Apabila menziarahi orang sakit bacalah doa ini.....jadikan ia sebagai amalan.

Friday, August 21, 2009

Hadis: Doa orang berpuasa tidak akan di tolak

Nabi bersabda 3 doa yang tidak di tolak iaitu pemerintah/ imam yang adil , Orang berpuasa sehingga ia berbuka dan orang yang di zalimi...

*SAYA MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAT PUASA, BERTERAWIKH, BERTADARUS, BERTAHAJUD...SEMOGA KITA SEMUA DI RAHMATI ALLAH S.W.T....DOAKAN SAYA JUGA...DOA SECARA SIRRR JUGA (RAHSIA) ADALAH SALAH SATU DOA YANG DI TERIMA OLEH ALLAH....
WALLAH HU AKLAMU BISSOWAF...
JANGAN TINGGAL SAHUR KERANA PADA SAHUR ITU ADA KEBERKATAN - AL-HADIS

Sabar hadapi karenah mertua

Soalan:
APAKAH yang patut dibuat oleh seorang menantu lelaki yang tidak disukai oleh bapa mertuanya apabila beliau telah dilarang dari pergi ke rumah bapa mertuanya?

Jawapan:

Pepatah Arab ada menyebut yang bermaksud: "Buatlah baik kepada manusia nescaya kamu dapat mengabdikan hati mereka." Saya ingin menyarankan kepada saudara agar terus berbuat baik kepada bapa mertua saudara. Batu yang keras pun kalau dititis air, lama kelamaan pasti akan ada kesannya. Saya kurang pasti sebab atau kenapa bapa mertua saudara begitu memarahi saudara.

Saudara bertanggungjawab mencari punca agar punca itu dapat diubati. Kalau salah di pihak saudara, saudara wajib meminta maaf terhadap kesalahan atau keterlanjuran yang menyebabkan bapa mertua terkilan sehingga ke hari ini.

Apa sahaja alasan yang saudara berikan kita sebagai anak tidak terlepas dari salah dan silap, jangan mencari kesalahan orang tua terhadap kita tapi carilah kesalahan kita terhadap mereka. Sebagai anak wajib mentaati kedua orang tua kita dan kedua-dua orang tua isteri kita.

Mentaati ibu bapa wajib selagi mana mereka tidak menyuruh kita perkara yang bertentangan dengan syariah Allah swt. Suatu perkara yang sudah hilang dari generasi hari ini ialah mencari jalan dan melakukan perkara yang disukai oleh orang tua.

Jangan berputus asa atas apa yang terjadi teruskan usaha tanpa jemu. Ada senjata yang paling mujarab dalam hal ini, iaitu saudara perbanyakkan doa, mohon Allah swt melembutkan hati dan perasaan bapa mertua saudara dan menerima saudara sebagai ahli keluarganya.

Saya juga yakin marah dia hanya di lisan sahaja bukan dari hati sanubarinya. Mesti di lubuk hati mertua saudara tetap menyayangi saudara.

Ziarah orang tua serta mengambil tahu keadaan mereka adalah sangat dituntut oleh Islam. Reda kedua orang tua menjadi penentu keredaan Allah swt. Lebih-lebih lagi di hari kebesaran Islam seperti Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji, walaupun kita tidak perlu tunggu hari-hari kebesaran Islam untuk meminta maaf atas kesalahan.

Allah swt menyuruh kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, ini jelas dalam al-Quran firman Allah swt yang bermaksud:" Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israil (dengan berfirman): "Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, serta orang-orang miskin; dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat". Kemudian kamu berpaling membelakangkan (perjanjian setia kamu itu) kecuali sebahagian kecil dari kamu; dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya."(al-Baqarah: 83)

Dalam ayat yang lain: "Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua; dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa…" (al-Nisa':36)

Dalam ayat lain: " Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua; dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan diri; (al-An'am:151)

Di dalam surah al-Isra', firman Allah yang bermaksud: "Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun)." (al-Isra':23)

Jika kita perhatikan kesemua ayat-ayat di atas kita akan dapati bahawa Allah swt memerintahkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka.

Berbuat baik kepada ibu bapa tiada batas hadnya. Buatlah sebanyak mana yang boleh asalkan hati dan perasaan ibu bapa tidak terkilan, malahan gembira kerana memiliki anak yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia.

Dalam meneliti selok-belok dan rentak ayat-ayat di atas, dapatlah difahami bahawa selepas perintah menyembah Allah swt dengan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Maka datang perintah seiring dengannya dari sudut kewajipan, itulah perintah mentaati kedua ibu bapa.

Boleh juga disimpulkan bahawa mentaati perintah Allah mesti seiring dengan mentaati kedua ibu bapa dan tiada ertinya mentaati Allah swt tanpa mentaati kedua ibu bapa.

Adapun orang yang mentaati Allah swt dalam masa yang sama tidak mentaati kedua ibu bapa pada hakikatnya dia sama sekali tidak mentaati Allah swt. Ini kerana Allah swt yang menyuruh manusia mentaati kedua ibu bapa dalam al-Quran beberapa kali supaya manusia mengambil iktibar dan pengajaran.

Di dalam masa yang sama, ibu bapa haruslah memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk memperbaiki kehidupan serta memperbetulkan kesalahan dan kesilapan.

Yang namanya manusia pasti tidak dapat lari dari kesalahan dan kesilapan. Persoalannya kadang-kadang (tidak semua) ada ibu bapa yang berpatah arang atas kesilapan anak-anak mereka sehingga tidak dipedulikan langsung, atau lebih parah lagi disumpah dan mengharamkan menjejak kaki ke rumah orang tuanya atas alasan tidak dengar cakap atau melanggar cakap ibubapa.

Ibu bapa perlu sedar bahawa ujian yang paling besar yang sedang menanti mereka ialah ujian membesarkan dan mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Ibu bapa juga tidak boleh menetapkan bahawa anak-anak mesti mendengar cakap mereka.

Ini kerana bila anak-anak mempunyai keinginan masing-masing yang tidak difahami oleh ibu bapa. Adalah sangat wajar ibu bapa memahami keperluan anak-anak masa kini dan membantu mereka dalam perkara yang mereka rasa betul pada hakikatnya mereka salah.

Kalau ada di kalangan anak-anak yang meminta maaf dari kedua orang tuanya mahupun ibu mertua atau bapa mertua adalah menjadi sikap orang yang matang memaafkannya bukan berdendam.

Dalam hal keadaan seseorang anak sedar akan kesilapannya dan menginsafi kesalahannya lalu meminta maaf hendaklah dimaafkan kalau tidak pasti Allah swt memerhatikan sikap manusia dalam hal ini sedangkan Allah swt berjanji akan memaafkan segala kesalahan anak adam melainkan dosa syirik.

Tentera Muslimin dalam Perang Uhud

SETELAH Nabi Muhammad SAW menerima surat daripada Abas bin Abu Mutalib yang mengatakan tentang persiapan kaum Quraisy untuk menentang kaum Muslimin, baginda segera kembali ke Quba' bertemu dengan sahabat dan tentera-tenteranya.

Baginda memerintahkan tenteranya supaya bersiap sedia untuk menghadapi lawan dan bertempur dengan kaum Quraisy.

Baginda menyarankan tenteranya supaya sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada kerana pihak musuh sudah memulakan perjalanan menuju ke Madinah.

Tentera-tentera baginda mendengar arahan dengan tenang sekali dan tidak sedikit pun menampakkan kegelisahan. Baginda mengirimkan dua orang utusan iaitu Anas bin Fathalah dan Mu'nis bin Fadha'ah untuk mengintip tentera Quraisy.

Setelah menyelidik segala pergerakan tentera Quraisy, kedua-dua utusan ini kembali ke Madinah dan mengkhabarkan kepada baginda.

Baginda menyuruh pula seorang sahabatnya yang bernama Hubab bin Mundzir supaya menyelidiki lebih jauh lagi tentang kedatangan tentera Quraisy yang telah hampir memasuki Madinah itu.

Penduduk-penduduk Madinah mula berasa takut dan tidak tenteram dengan berita kedatangan tentera Quraisy.

Kemudian untuk kali ketiganya, baginda mengupah Salamah bin Salamah untuk mengintip pergerakan tentera Quraisy. Ternyata tentera Quraisy sudah hampir memasuki Madinah. Setelah berita itu disampaikan kepada baginda, persiapan mula dilakukan dengan selengkap-lengkapnya.

Langkah pertama yang dilakukan oleh baginda ialah mengumpulkan seramai mungkin tentera-tenteranya. Seterusnya mereka diberi senjata yang lengkap dengan pakaian perang.

Sebahagian tentera Muslimin telah diarah oleh baginda supaya berjaga di tepi kota Madinah. Manakala sebahagian lagi mengawal di sekeliling masjid untuk menjaga dan mempertahankan baginda daripada segala kemungkinan yang berlaku.

Tidak lama kemudian, baginda pun keluar dari rumah dengan berpakaian perang dan dilengkapi dengan senjata untuk berperang. Baginda keluar dari kota Madinah bersama 1,000 tentera Muslimin.

Hanya dua orang sahaja yang menunggang kuda, manakala 100 orang pula bersenjata lengkap, dan selebihnya mengikut dari belakang. Baginda dan tentera Muslimin pun memulakan perjalanan menuju ke Bukit Uhud, tempat berlakunya peperangan.

Allah beri ganjaran bagi setiap kebajikan

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI


perbuatan baik seperti membantu mangsa kemalangan atau sekecil membuang paku di jalan raya akan diberi ganjaran oleh Allah.

Sheikh Sya'rawi berkata: Allah SWT telah menggariskan bagi kebenaran tanpa menyebut kesemuanya. Ada di kalangan mereka mempunyai fikrah iman dengan rasul, fikrah iman dengan al-Quran dan ada yang beriman dengan kesemuanya kerana itu daripada keadilan Allah, memisahkan antara mereka yang ada iman dan mereka yang kekal dengan kekufuran.

Ayat ke-113

Firman Allah SWT yang bermaksud:Ahli-ahli Kitab itu tidaklah sama. Di antaranya ada golongan yang (telah memeluk Islam dan) tetap (berpegang kepada agama Allah yang benar) mereka membaca ayat-ayat Allah (al-Quran) pada waktu malam, semasa mereka sujud (mengerjakan sembahyang).

Sebab Nuzul

Ibn Abbas menyatakan sebab turun ayat ini kerana Abdullah bin Salam dan kumpulannya memeluk Islam lantas pendeta Yahudi berkata: "Tidaklah beriman dengan Muhammad kecuali orang-orang kita."

Iktibar dan fiqh ayat

i. Perkataan umat yang berdiri mempunyai tiga tafsiran:

l Adil. Inilah pendapat al-Hasan dan Ibn Juraij.

l Mentaati Allah SWT. Inilah pendapat al-Sidiq.

l Tetap atas urusan dan perintah Allah SWT. Inilah pendapat Ibn Abbas, al-Qatadah dan al-Rabi'.

ii. Maksud membaca ayat-ayat al-Quran sepanjang malam ialah:

l Banyak masa di waktu malam. Inilah pendapat al-Hasan dan al-Rabi'.

l Di tengah malam. Inilah pendapat al-Suddiq.

iii. Sheikh Mutawalli al-Sya'rawi menjadikan penutup ayat 113 di atas sebagai bukti bahawa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang telah memeluk agama Islam.

Ini kerana orang-orang Yahudi tidak mengenal solat malam. Dengan solat membuktikan mereka telah masuk Islam kerana hanya umat Islam yang mengenal solat malam.

iv. Hamka berkata: "Dan kita dapat menghargai pegangan mereka. Meskipun kita berpendapat kitab-kitab mereka telah bercampur aduk namun ayat yang asal dan tulen masih ada.

"Kita perhatikan dalam kitab Zabur dan Mazmur, ada ayat, doa dan munajat kepada Tuhan yang mendatangkan kekhusyukan bagi mereka apabila dibaca tengah malam dalam suasana sepi dan sunyi sehingga hati begitu dekat dengan Tuhan".

v. Al-Sonhadji berkata, setelah Allah SWT menerangkan sifat-sifat orang yang fasiq dan keburukan pekerti mereka maka Allah telah menyatakan pula sifat-sifat orang mukmin:

i. Ahli Kitab itu ada sekumpulan yang lurus (adil) tidak menganiaya seseorang atau menyalahi agama.

ii. Mereka membaca al-Quran dan solat tahajud.

iii. Dikhaskan sebutan sujud kerana di antara rukun-rukun sembahyang yang menandakan khusyuk dan tunduk terhadap Allah SWT.

Ayat ke-114

Firman Allah SWT yang bermaksud: Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), dan mereka pula segera segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka (yang demikian sifatnya), adalah dari orang-orang yang soleh.

Iktibar dan fiqh ayat

i. Al-Alusi berkata: "Allah mengkhususkan dengan hari Akhirat untuk menzahirkan percanggahan dengan orang Yahudi sekalipun mereka mendakwa beriman tetapi mengkufurkan sebahagian kitab dan rasul".

ii. Al-Maraghi berkata: "Digunakan perkataan sur'ah dan bukan perkataan 'ajalah kerana perkataan yang pertama ini mendahulukan sesuatu yang wajar didahulukan lagi terpuji, dan perkataan yang berlawanan dengannya adalah menunda. Sedangkan perkataan 'ajalah bererti mendahulukan sesuatu yang tidak patut didahulukan (tergesa-gesa)".

iii. Hamka berkata: "Tuhan membuka mata kita untuk bersikap adil dan menghargai orang lain. Ini kerana masih terdapat orang-orang yang baik walaupun menganuti agama yang lain".

iv. Al-Sonhadji berkata: "Allah SWT menyebutkan sifat mereka selanjutnya: Mereka percaya kepada Allah SWT dan hari kemudian dengan cara yang diredai Allah berbeza dengan kepercayaan orang Yahudi.

"Mereka menyuruh berbuat makruf dan melarang kepada perkara yang mungkar dengan melengkapkan diri dengan ilmu amal. Bersegera melakukan perkara-perkara kebaikan dengan tidak melambat-lambatkannya dan bermalas-malasan. "Hanya orang yang banyak alasan untuk mengerjakan kebaikan mempunyai hati yang sakit dalam diri mereka".

Ayat ke-115

Firman Allah SWT yang bermaksud: Dan apa sahaja kebajikan yang mereka kerjakan, maka mereka tidak sekali-kali akan diingkari (atau disekat dari mendapat pahalanya). Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui akan keadaan orang-orang yang bertakwa.

Iktibar dan fiqh ayat

i. Ibn Kathir berkata: "Allah sekali-kali tidak mengabaikan balasan tetapi membalas dengan secukupnya bahkan sebanyak-banyaknya kepada yang melakukan kebaikan".

ii. Sheikh Sya'rawi berkata: "Allah membalas dengan adil tanpa sebarang kecuaian. Justeru, kebaikan yang dilakukan oleh manusia sekalipun tidak diketahui oleh manusia atau diingkari sedangkan Allah Maha Mengetahui terhadap orang yang bertakwa".

iii. Al-Maraghi berkata: "Allah SWT akan menurunkan ganjaran kepada mereka yang beramal, menurut keadaan mereka yang hanya diketahui Allah SWT, dan sesuai dengan niat yang terkandung di hati mereka.

"Barang siapa yang memiliki iman yang benar dan bertaqwa kepada Allah SWT sudah pasti akan berhasil memperoleh kebahagiaan.

"Ayat ini merupakan dalil seperti sebelumnya kerana tidak adanya pemberian pahala terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang baik. Kemungkinan besar kerana lupa atau kerana tidak tahu.

"Walau bagaimanapun, sifat ini tidak wajar terjadi pada Allah SWT sebab Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Atau boleh jadi Dia tidak memberikan pahala itu kerana Dia tidak mampu memberi, atau kikir, atau dia sendiri memang memerlukannya".

iv. Sheikh Muhammad Thair Ibn 'Asyur, majoiti ulama membaca ayat di atas dengan wa ma taf'alu, yakni apa sahaja yang kamu kerjakan. Berbeza dengan bacaan imam-imam qiraat Hamzah, al-Kisa'i dan Hafsh yang membacanya wa ma yaf'alu yang terjemahannya apa saja yang mereka kerjakan.

v. Hamka berkata: "Kalau iman dalam hati nescaya ayat ini mempengaruhi untuk berbuat amal dan kebajikan. Sedangkan ahli Kitab belum percaya kepada risalah dan nubuwah Muhammad SAW, belum mengenal al-Quran dan berdoa kepada Tuhan dengan isi kitab Mazmur".

Semoga kita menjadi orang yang beriman, melakukan amal makruf nahi munkar seterusnya berlumba dalam melakukan kebajikan. Amin.

Tuesday, August 18, 2009

Amalkan Selawat Tafrigiah....byk faedahnya....

Ibadat Puasa

Rasulullah SAW h mengungkapkan dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan daripada Tuhan-Nya yang bermaksud: "Semua amalan anak Adam adalah bagi dirinya melainkan puasa. Ia adalah bagi-Ku dan Akulah yang membalasnya".
Kerana Allah

Ramai kalangan ahli fikah, ahli sufi dan ulama yang lain membahaskan makna hadis ini dengan lebih terperinci. Di antara huraian mereka yang ialah :

Pertama: 
Seseorang yang berpuasa akan meninggalkan segala lintasan dan keinginan nafsunya semata-mata kerana Allah SWT. Jika diteliti, perkara demikian tidak terdapat pada ibadah yang lain melainkan di dalam puasa.

Misalnya, bagi seseorang yang solat terpaksa meninggalkan keinginan syahwatnya termasuk makan dan minum, namun masanya tidak panjang seperti masa berpuasa. Malah, orang yang hendak mengerjakan solat, makruh mengerjakan solat dalam keadaan dirinya berkeinginan untuk makan.

Oleh itu, disuruh mendahulukan makan daripada solat. Berbeza keadaannya bagi orang yang berpuasa. Dia perlu menahan nafsunya dan keletihan berpuasa sepanjang waktu siang. Bahkan sesetengah negara, ia terpaksa menahan dahaga dan lapar dalam cuaca yang amat panas atau sejuk.

Sekalipun orang yang berpuasa kadang-kala terlalu berkeinginan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh nafsunya, tetap juga ditinggalkan semata-mata kerana Allah, walaupun perkara tersebut boleh didapati atau dilakukan di tempat yang tidak diketahui oleh seorang manusia pun.

Ini menunjukan tanda keimanannya yang sahih dan benar. Orang yang berpuasa mengetahui bahawa Allah sentiasa melihat perbuatannya, sekali pun ketika berada di tempat yang tersorok atau tersembunyi. Lantaran itu, Allah berfirman selepas itu, maksudnya: "Sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumannya semata-mata kerana Aku".

Sebahagian salafussoleh berkata: "Berbahagialah orang-orang yang meninggalkan syahwatnya kerana suatu janji ghaib yang tidak dapat dilihatnya".

Apabila seseorang mukmin yang berpuasa itu yakin bahawa Allah meredainya ketika dia meninggalkan syahwatnya demi keredaan Tuhannya, maka dia beroleh kelazatan dengan meninggalkan nafsu syahwatnya lantaran keimanan dan keyakinannya itu. Dia memandang bahawa pahala atau azab yang bakal diperolehinya adalah lebih besar daripada kelazatan tidak berpuasa yang tidak dilihat oleh orang lain. Bahkan, bagi sesetengahnya kebencian melakukan perbuatan yang dimurkai Allah tersebut adalah lebih besar daripada ketakutan terhadap azab seksa akhirat akibat tidak berpuasa.

Oleh kerana inilah, kebanyakan orang yang beriman, sekali pun mungkin terlintas membatalkan puasa Ramadan tanpa sebarang keuzuran, tidak akan melakukannya. Sebabnya, mereka mengetahui bahawa Allah SWT akan murka terhadapnya sekiranya dia berbuka. Inilah tanda keimanan seseorang mukmin.

Maka kelazatannya berpindah kepada perkara yang diredai Allah SWT sekalipun perkara tersebut bertentangan dengan kehendak nafsunya. Malah dia berasa perit untuk melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, sekali pun perkara itu cocok dengan kehendak syahwatnya.

Kedua: 
Puasa juga adalah rahsia di antara seseorang hamba dengan Tuhannya. Ia tidak dapat dilihat atau ditinjau oleh sesiapa pun melainkan Allah SWT. Sehingga dikatakan bahawa amalan puasa tidak dicatat oleh Malaikat Hafazah (pencatat amalan).

Demikianlah sekelumit kecil daripada kebesaran dan kemuliaan Ramadan yang melayakkannya dianggap sebagai Tamu Agung yang datang berkunjung. Wajiblah bagi kita menyambut, melayan dan menunaikan segala hak tetamu istimewa ini, yang belum tentu akan datang berkunjung lagi dalam hidup kita, dengan sebaik dan sesempurna mungkin.