Friday, April 9, 2010

Wajib menjaga tepi kain orang.....

Firman Allah s.w.t dalam Ali-Imran : 104 menegaskan bahawa menjaga tepi kain orang adalah dibolehkan....ini berdasarkan firmannya yang bermaksud: Dan hendaklah ada di antara kamu satu yang menyeru yakni berdakwah...kepada kebajikan dan menyuruh membuat kebaikan dan mencegah daripada segala yang salah yang buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat yang demikain ialah orang2 yang berjaya......

Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia hendaklah di jaga dan di seimbangkan.......jangan kita hanya mengadakan hubungan dengan Allah saja bahkan kita lupa hubungan dengan manusia yang sepatutnya juga perlu dai jaga dan di seimbangkan..

Apabila adanya keseimbangan ini kita tidak akan hina di sisi Allah. Dunia yang fana.....dan pelbagai tingkah laku manusia boleh menggoncang keimanan. Maka dengan ini hubungan dengan Allah wajiblah di perkemaskan begitu juga dengan hubungan dengan manusia wajiblah di jaga dan di perkemaskini.

Wallah hu aklam

Jom kita pergi solat jumaat. semoga kita sama2 mendapat munafaat.

Ambil pengajaran kisah Firaun

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI
Kita perlu mengambil pengajaran daripada setiap musibah yang berlaku. - Gambar hiasan
MukadimahMuhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya berkata: Ayat-ayat ini menghuraikan kisah Nabi Musa a.s dengan Firaun untuk menunjukkan betapa besar kuasa Allah menjatuhkan seksa kepada para penentang-Nya.
Ini dihuraikan sebagai ancaman kepada para penderhaka sekali gus sebagai penenang hati Nabi SAW. Al-Biqa'i menilai bahawa pemilihan kisah Firaun kerana berlakunya perkara yang luar biasa untuk menjadi contoh kecil pada hari kiamat.
Dalam kisahnya antara lain perhimpunan Bani Israel bersama harta benda dan binatang mereka lalu disusuli dengan tentera Firaun cepat dan tangkas.
Namun semuanya diakhiri dengan mudah oleh Allah SWT dalam bentuk yang sangat mustahil di sisi manusia.
Firman Allah SWT: Sudahkah sampai kepadamu (Wahai Muhammad) perihal Nabi Musa? Ketika ia diseru oleh Tuhannya di "Wadi Tuwa" yang suci.
Ibn Kathir berkata: Allah SWT mengkhabarkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW berkenaan Nabi Musa AS yang diutuskan kepada Firaun dengan diperkuatkan beberapa mukjizat. Oleh itu, ikutilah jejak langkahnya.
Al-Maraghi berkata: Kejayaan itu dicapai oleh Nabi Musa a.s sewaktu baginda dipanggil oleh Tuhannya di lembah suci lagi diberkati terletak di lereng Gunung Sinai.
Kemudian Allah SWT menjelaskan dialog antara-Nya dengan Nabi Musa a.s menerusi ayat ini.
Mengikut pendapat kebanyakan ulama al-Wadi al-Muqaddas yang bernama Lembah Thua terletak di Palestin di bawah Gunung Thursina.
Dikatakan lembah itu berada di arah kanan Gunung Thur. Ini bagi mereka yang datang dari daerah Madian iaitu di sisi utara Arab Saudi.
Firman Allah SWT: (lalu diperintahkan kepadanya): "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas (dalam kekufuran dan kezalimannya). Serta katakanlah kepadanya: Adakah Engkau suka hendak menyucikan dirimu (dari kekufuran)? Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhan-mu, supaya Engkau merasa takut (melanggar perintah-Nya)?"
Ayat-ayat di atas menggambarkan perintah Tuhan kepada Musa AS untuk berdakwah dan memberi nasihat kepada Firaun selepas jelas sifat keji dan melampaunya.
Ini diharap supaya mereka kembali ke pangkal jalan sebelum ditimpa azab sama ada di dunia dan di akhirat. Allah mengajar cara berhadapan dengan Firaun secara lemah-lembut kerana ia lebih terkesan.
Sebahagian ulama berpendapat Firaun yang dimaksudkan bernama Maneftah, memerintah di Mesir antara 1224 SM-1214, atau menurut pendapat lain 1204 SM.
Maneftah ditemukan mumianya di Wadi al-Mulk (lembah Raja-raja) daerah Thaba-Luxor, Mesir pada tahun 1896 M dan dibuka pembalut-pembalutnya oleh Eliot Smith seorang Ahli Kaji Purba pada 8 Julai 1907.
Firman Allah SWT: (setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya, dan Firaun pun meminta bukti kebenarannya), maka Nabi Musa a.s memperlihatkan kepada Firaun, mukjizat yang besar.
Iaitu mukjizat tongkat dan mukjizat tangan yang putih melepak bagi meyakinkan dakwah yang dibawanya dari Allah SWT. Malangnya keangkuhan Firaun menyebabkan mereka ingkar bahkan menentangnya seperti firman Allah SWT pada ayat-ayat berikutnya.
Firman Allah SWT: Lalu Firaun mendustakan (Nabi Musa) dan menderhaka (kepada Allah). Kemudian ia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya (menentang Nabi Musa). Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru, dengan berkata: "Akulah Tuhan kamu, yang tertinggi".
Firaun dalam rangka menentang kebenaran dengan kebatilan yang dianutinya telah mengumpul ahli sihir serta orang ramai untuk menghadapi mukjizat Nabi Musa a.s, lebih malang lagi dia mendakwa sebagai Tuhan yang tertinggi.
Al-Maraghi berkata: Firaun terus bongkak dan sombong sehingga dia mengejar Nabi Musa a.s dan kaumnya yang pergi menuju ke Laut Merah sewaktu keluar dari Mesir.
Firman Allah SWT: Maka Allah menyeksa Firaun di akhirat dan di dunia ini, dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut (melanggar perintah Tuhannya).
Ibn Kathir berkata: Allah SWT menimpakan azab sengsara kepadanya untuk dijadikan ibrah dan pengajaran bagi orang seumpamanya yang melakukan takbur dan penyelewengan di dunia.
Sedangkan orang yang mengambil pengajaran itulah sebenar-benar orang yang takut dan mendapat kebaikan dalam hidupnya.
Dalam tafsir al-Misbah menyebut berkenaan pendapat beberapa pakar sejarah iaitu Firaun yang ditenggelamkan ini bukanlah Firaun yang memungut Nabi Musa a.s dari sungai Nil.
Sebaliknya yang ditenggelamkan ini adalah puteranya yang dibesarkan bersama Musa a.s dan kemudian menjadi Firaun iaitu pemerintah tertinggi Mesir.
Penutup
Syed Qutb berkata: Orang yang mengenal Tuhan-Nya dan takut kepada-Nya dapat memahami contoh pengajaran dari kisah Firaun.
Namun, bagi mereka yang hatinya tidak mengenal takwa akan terhijab dari contoh pengajaran itu hingga mereka berlanggar dengan akibat yang buruk sehingga Allah SWT menyeksa mereka dengan azab yang dahsyat di dunia dan di akhirat.
Setiap orang mendapat pilihan untuk memilih jalan ke arah kebaikan atau keburukan. Hanya orang yang takut kepada Allah sahaja dapat mengambil pengajaran.

Allah menguji tentera Thalut

SETELAH Thalut dilantik menjadi raja bagi Bani Israel, beliau telah membina sebuah angkatan perang. Semua pemuda dan orang-orang tua yang masih sihat dan kuat dikumpulkan untuk membentuk satu pasukan.
Matlamat mereka adalah untuk menentang tentera Palestin yang diketuai oleh Jalut. Mereka sangat terkenal dengan kekuatannya. Oleh itu, tentera Israel berjanji untuk menebus kembali wilayah mereka yang telah ditakluk oleh Palestin.
Thalut yang mengetuai pasukan tentera tersebut telah merancang berbagai-bagi strategi. Beliau banyak memberi nasihat penting kepada para tenteranya tentang taktik-taktik untuk melawan musuh.
Thalut juga mengajar tenteranya erti kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi peperangan.
Apabila sampai waktunya untuk berperang, Thalut dan tenteranya telah bersiap sedia untuk memulakan perjalanan. Dalam perjalanan ke medan perang itu, Thalut berkata: "Wahai tenteraku sekelian! Sebentar lagi kita akan melalui sebuah anak sungai. Sekiranya ada di antara kamu yang minum airnya, kamu bukan lagi pengikutku. Tetapi sekiranya kamu hanya mengambilnya secedok sekadar untuk menghilangkan dahaga, kamu adalah pengikutku".
Mereka kembali meneruskan perjalanan. Tidak lama kemudian, mereka menemui sebuah anak sungai seperti yang diberitahu oleh Thalut. Kebetulan pula ketika itu mereka sangat dahaga.
Tanpa berlengah lagi, sebahagian besar tentera Thalut turun ke sungai tersebut lalu minum sepuas-puasnya. Mereka tidak mengendahkan segala pesanan Thalut. Hanya beberapa orang yang mengikut nasihat Thalut itu. Mereka hanya mengambil secedok air untuk membasahkan tekak.
Selepas itu Thalut mengarahkan semua bala tenteranya meneruskan perjalanan semula. Akan tetapi orang-orang yang telah minum dengan banyak air sungai itu berkata: "Wahai Thalut! Hari ini kami tidak sanggup untuk menentang Jalut dan tenteranya."
Mereka ingin mengundurkan diri daripada peperangan, lalu berpatah balik. Tinggallah sebahagian kecil tentera Thalut yang masih teguh pendiriannya.
"Kami tidak gentar walaupun jumlah kita hanya sedikit kerana Allah pasti akan menolong kita. Berapa ramai tentera yang sedikit jumlahnya telah menang dalam peperangan melawan tentera yang lebih besar jumlahnya? Sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang yang sabar."
Akhirnya mereka meneruskan perjalanan untuk berjuang sambil berdoa kepada Allah SWT: "Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran dan tetapkanlah pendirian kami untuk menentang orang-orang kafir".

Pengajaran Kisah Para Nabi

DALAM konteks memahami Islam, sejarah adalah merupakan suatu yang sangat penting dipelajari. Apatah lagi mempelajari sejarah Rasulullah, para nabi dan para sahabat atau dalam istilah khususnya disebut sebagai sirah.
Dengan mempelajari sirah, kita dapat mengetahui bagaimana cara dan bentuk penyampaian dan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para nabi.
Melalui sirah, seseorang pendidik akan dapat mengetahui cara dan kaedah terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para nabi. Misalnya, bagi seorang jeneral tentera dia dapat mengetahui etika peperangan, layanan yang diberi oleh baginda terhadap orang tawanan dan pesanan-pesanan Rasulullah kepada panglima perang.
Pendek kata, semua golongan masyarakat daripada petani sehinggalah kepada ketua negara perlu mempelajari sirah untuk meningkatkan lagi personaliti dan prestasi pekerjaan mereka masing-masing.
Dr. Said Ramadhan al-Buti menegaskan bahawa tujuan memahami sirah ialah agar setiap orang Muslim memperoleh gambaran sebenar tentang hakikat agama Islam secara sempurna yang tercermin dalam kehidupan para nabi khususnya Nabi Muhammad SAW sesudah ia difahami secara konsepsi sebagai prinsip, kaedah dan hukum.
Oleh itu, mempelajari sirah mengandungi beberapa faedah. Antara lainnya adalah:
Pertama: Memahami keperibadian nabi melalui celah-celah kehidupan dan keadaan-keadaan yang pernah dihadapinya, untuk menegaskan bahawa Nabi Muhammad bukan sahaja seorang yang terkenal di antara kaumnya tetapi sebelum itu baginda adalah seorang Rasul yang didukung oleh Allah dengan wahyu dan taufik dari-Nya.
Kedua: Agar manusia mendapat gambaran contoh terbaik dalam seluruh kehidupan yang utama untuk dijadikan dastur dan pedoman kehidupan.
Tidak diragukan lagi, betapa pun manusia mencari contoh terbaik mengenai salah satu aspek kehidupan, dia pasti akan mendapatkannya di dalam kehidupan Rasulullah secara jelas dan sempurna.
Oleh itu, Allah menjadikannya qudwah (contoh ikutan) bagi seluruh manusia seperti firman Allah yang bermaksud: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu. (al-Ahzab 21)
Ketiga: Agar manusia mendapatkan dalam mempelajari sirah Rasulullah ini, sesuatu yang dapat membantunya untuk memahami kitab Allah dan menyelami tujuan-tujuannya. Ini disebabkan banyak ayat al-Quran yang boleh ditafsirkan dan dijelaskan maksudnya melalui peristiwa-peristiwa yang pernah dihadapi Rasulullah SAW dan sikapnya.
Keempat: Dengan mempelajari sirah ini seseorang Muslim dapat mengumpulkan sekian banyak pengetahuan dan ilmu-ilmu Islam yang benar, sama ada dalam perkara akidah, hukum dan akhlak.
Tidak diragukan lagi bahawa kehidupan Rasulullah merupakan gambaran yang kukuh dari sejumlah prinsip dan hukum.
Kelima: Agar setiap pendakwah Islam memiliki contoh hidup dalam aspek pendidikan dan dakwah.
Menyedari hakikat tersebut sebuah buku yang berjudul: Kisah Para Nabi - Pengajaran dan iktibar disusun oleh Johari Yaman berdasarkan dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Kathir yang berjudul Qisahah al-anbiya' ibratun li ulilab, kini berada di pasaran dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia.
Ternyata buku asal yang berjudul Qisahah al-anbiya' ibratun li ulilab yang telah dihasilkan oleh Ibn Kathir itu memberikan gambaran yang jelas tentang kisah 25 orang nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh setiap Muslim.
Secara jelas melalui buku yang telah disusun semula ini Ibn Kathir telah menceritakan kisah para nabi berdasarkan tafsiran ayat al-Quran serta bersandarkan hadis nabi Muhammad SAW dan ini menepati tiga sumber dan rujukan sirah para rasul dan nabi iaitu al-Quran, al-Sunnah nabawi yang sahih dan kitab-kitab sirah.
Penerbitan buku ini sekali gus dapat menyumbang dan memperkayakan lagi khazanah buku-buku yang berkaitan sirah dalam bahasa Melayu sama ada ditulis oleh ulama di sini atau terjemahan.
Oleh itu, melalui sirah umat Islam mendapat gambaran yang lebih lengkap dan terperinci tentang kehidupan para nabi dan Rasul. Di samping itu, ia dapat membantu dan mempermudah untuk mempelajari ilmu-ilmu lain seperti tafsir dan sejarah Islam.
Ia juga menonjolkan nilai-nilai keinsanan yang praktis yang dilakukan oleh Rasulullah dan para nabi yang lain untuk ikutan generasi muda kini supaya Rasulullah sentiasa menjadi qudwah atau model mereka sepanjang hayat.