Saturday, January 31, 2009

Allah lebih mengetahui alam rahim

Firman Allah SWT: (Ingatlah) ketika isteri Imran berkata: “Tuhanku! Sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas (daripada segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadamu semata-mata), maka terimalah nazarku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Maka apabila ia melahirkannya, berkatalah ia: “Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan (sedang yang aku harap-harapkan ialah anak lelaki), dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu - dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan, dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam, dan aku melindungi dia dengan peliharaan-Mu, demikian juga zuriat keturunannya, daripada godaan syaitan yang kena rejam (yang dikutuk dan disingkirkan).

(ali-Imran ayat: 35-36)

SYEIKH Sya'rawi berkata: "Sebenarnya nasab yang diiktiraf nisbah bagi para Nabi nilai akhlak dan agama. Selepas daripada itu Allah SWT mengisahkan berkenaan nazar ibu Maryam."

Ayat 35

Firman Allah SWT yang bermaksud: (Ingatlah) ketika isteri Imran berkata: "Tuhanku! Sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas (daripada segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadamu semata-mata), maka terimalah nazarku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Iktibar dan fiqh ayat:

i. Al-Maraghi berkata: "Allah SWT Maha Mengetahui doa isteri Imran, Maha Mengetahui niatnya, ketika beliau berdialog dengan Tuhannya dalam bentuk nazar pada saat beliau hamil, bahawa bayi yang dikandungnya kelak akan diserahkan kepada Allah SWT semata-mata untuk berbakti di Baitu al-Muqaddis, Allah SWT juga mengetahui pujiannya, ketika beliau berkata, bahawa Allah Maha Mendengar doa dan kepasrahannya. Allah juga Maha Mengetahui kemurnian niat dan keikhlasannya.

Hal inilah yang menjadi dasar diterimanya doa, dan boleh diharapkan supaya ia dikabulkan kurnia dan kebaikan daripada Allah SWT. Pada ayat-ayat ini, nama Imran disebut dua kali. Imran yang pertama ialah bapa Nabi Musa a.s. Sementara Imran yang kedua ialah bapa Maryam. Jarak di antara kedua-duanya lebih kurang 1800 tahun.

ii. Mohamad Quraish Shihab berkata: Nazar adalah kebajikan, sesuai dengan tuntutan agama yang tidak diwajibkan oleh agama, tetapi diwajibkan sendiri oleh seseorang atas dirinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam konteks ucapan, yakni nazar isteri Imran adalah tekad janjinya untuk menjadikan anak yang dikandungnya berkhidmat secara penuh di Baitu al-Muqaddis.

Dalam tradisi masyarakat ketika itu, seorang anak yang dinazarkan sebagai pelayan rumah suci akan bertugas penuh di sana sampai dia dewasa. Setelah dewasa dia hanya dibenarkan untuk membuat satu pilihan sahaja sama ada untuk meneruskan pengajian atau membuat pilihan yang lain."

iii. Hamka berkata: "Ada seorang lelaki yang soleh namanya Imran, sama namanya dengan ayah Nabi Musa a.s. yang hidup 1800 tahun sebelumnya. Sejak zaman purbakala lagi, sampai kepada zaman kita ini orang-orang yang soleh dalam agamanya suka sekali memakai nama-nama orang yang mulia menjadi nama anaknya. Rupanya ayah Imran ini menamai anaknya demikian kerana ayah Nabi Musa yang besar itu bernama Imran pula. Lelaki yang bernama Imran ini mempunyai seorang isteri yang solehah seperti dia. Lalu dia hamil dan semasa kehamilannya dia bernazar kalau lahir anaknya akan diserahkan menjadi abdi Tuhan menyelenggarakan Baitu al-Muqaddis. Ini kerana keluarganya sendiripun ada yang menjadi penyelenggara rumah suci itu iaitu Nabi Zakaria a.s., suami kakaknya.

Ayat 36

Firman Allah SWT yang bermaksud: Maka apabila ia melahirkannya, berkatalah ia: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan (sedang yang aku harap-harapkan ialah anak lelaki), - dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu - dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan, dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam, dan aku melindungi dia dengan peliharaan-Mu, demikian juga zuriat keturunannya, dari godaan Syaitan yang kena rejam (yang dikutuk dan disingkirkan).

Iktibar dan fiqh ayat:

i. Ibn Jauzi dalam Zad al-masir berkata : Maksud direjam di situ ialah:

Pertama: Kena laknat seperti pendapat Qatadah.

Kedua: Kena rejam dengan batu seperti pendapat Abu Ubaidah.

ii. Al-Maraghi berkata : "Allah SWT lebih mengetahui kedudukan anak perempuan yang diragukan itu, bahkan anak itu lebih baik daripada kebanyakan kaum lelaki. Firman ini menyatakan penghargaan kepada bayi perempuan, di samping menyanggah kebimbangan yang tergambar pada ucapan isteri Imran yang menyebut bahawa martabat anak perempuan lebih rendah daripada lelaki.

iii. Mohamad Quraish Shihab berkata: "Anak kalimah wa laisa adz dzakaru kal untsal (dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan), merupakan ucapan isteri Imran, sebagai alasan mengapa beliau tidak dapat memenuhi nazarnya, maka ada juga yang berpendapat bahawa anak kalimah ini merupakan komentar Allah SWT bahawa walaupun yang dilahirkan anak perempuan, tetapi bukan bererti kedudukannya lebih rendah daripada anak lelaki bahkan yang ini lebih baik dan agung daripada banyak lelaki. Ia dipersiapkan Allah SWT untuk sesuatu yang luar biasa, yakni melahirkan anak tanpa proses yang dialami oleh cucu-cicit Adam a.s. seluruhnya iaitu melahirkan zuriat tanpa berhubungan seks dengan seseorang.

iv. Hamka berkata: "Ternyata bahawa anak itu perempuan. Tentu yang diharapkan daripada semua ialah anak laki-laki sebab penyelenggara rumah suci adalah orang lelaki belaka sedangkan nazarnya sudah jelas dan diapun berkata: "Tuhanku! Sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan." Dalam kata-katanya itu nampaklah keterharuan hati perempuan yang solehah. Bagaimana aku ini, nazar telah dibulatkan, lahirnya anak ini akan dihantar ke rumah suci tetapi anak ini perempuan. Apakah Tuhan akan menerimanya?

Suci

Lalu datanglah keterangan Tuhan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW: "Padahal Allah SWT terlebih dahulu mengetahui apa yang dilahirkannya." Meskipun anaknya perempuan tapi ibunya tidak mengetahui anaknya bukan perempuan biasa di kalangan bayi-bayi yang dilahirkan di dunia ini. Dia tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Allah SWT. Anaknya akan menjadi anak dara yang suci, bersih dan solehah bakal melahirkan seorang putera Nabi Allah iaitu Nabi Isa a.s. tanpa melakukan persetubuhan (jimak) menurut kebiasaan dunia.

Syaitan

Ayat ini dengan jelas menunjukkan betapa kuasa-Nya Allah SWT dengan sifat kudrat-Nya. Begitu juga musuh yang nyata bagi manusia adalah syaitan. Justeru sewajarnya kita mengenali syaitan, tipu dayanya dan bentuk penyelewengan yang dibawa sehingga manusia sesat dan menyimpang daripada jalan kebenaran yang dituntut kepada kita untuk menghayatinya dan beristiqamah pada jalan tersebut.

Ayat ini juga dengan jelas menunjukkan betapa syaitan tiada sebarang kebaikan baginya sebaliknya sentiasa direjam dan dilaknat oleh Allah SWT. Alangkah malangnya yang mengikut jejak langkah syaitan dan terpedaya dengannya.

Semoga kita semua selamat daripada gangguan dan godaan syaitan dengan berpegang pada kitab al-Quran al-Sunah serta zikir amalan soleh.

CATATAN OLEH : DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

Friday, January 30, 2009

Hadiahkan pahala kepada si mati....????

Hukum Membaca Al Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada Orang Yang Sudah meninggal dunia

Persoalan mengenai bid’ah sebenarnya telah diselesaikan oleh ulamak lama dahulu dan sekarang ini telah ditimbulkan semula oleh golongan yang tidak memahami khilaf ijtihad ulamak yang kemudiannya mengatakan bahawa ia adalah bid’ah sesat walaupun sudah ada dalil dan hujjah dari al Quran dan hadith.

Sekiranya ada yang mengatakan bacaan al Quran dan doa ia tidak sampai kepada simayyit maka tidak perlu mengatakan ia sebagai bid’ah, kerana ijtihad yang memngatakan ia boleh adalah hasil dari penyelidikan ulamak dari al Quran dan hadith sebelum mengeluarkan hukum bahawa sampainya pahala kepada si mayyit. Ulamak terdahulu apabila berbeza pendapat mereka tidak akan membid’ahkan pendapat ulamak yang membolehkan.

Menurut Prof Dr Wahbah az Zuhaili Mazhab Imam Ahmad dan Jumhur salaf dan mazhab empat dan di antara mereka Malikiyah dan Syafi’iyah yang kemudian berpendapat sampai pahala amalan tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat : “Segala pahala dari sedekah dan lainnya sampai kepada mayat. Ia juga berkata : “Bacalah ayat Kursi tiga kali’ dan “qul huwaLLahu Ahad” dan katakanlah : “Ya ALlah, Ya Tuhan kami, pahalanya untuk ahli kubur.”

Dalil dari Al Quran

Asy Sya’ani juga menyebutkan dalil pendapat kedua dari KitabuLLah, sunnah dan ijmak serta kaedah syariat. Iaitu mereka yang mengatakan bahawa mayat mendapat manfaat atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup untuknya. Adapun dalil dari Al Quran adalah firman aLLah s.w.t yang bererti :

“Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan tangan), berkata : “Wahai Tuhan kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kamu yang mendahului kami dalam iman………..” (Al Hasyr : 10)

Maka ALLah s.w.t memuji mereka atas istighfar mereka kepada kaum Mukminin sebelum mereka. Maka hal itu menunjukkan bahawa mayat mendapat manfaat daripada doa adalah kesepakatan umat atas doa terhadap mereka dalam solat jenazah.

Juga telah ijmak bahawa membayar hutang orang yang sudah meninggal adalah boleh sama ada oleh kerabat atau bukan. Dan juga jika orang yang masih hidup memiliki hak pada orang yang sudah meninggal, lalu ia menggugurkan haknya dan mengikhlaskannya, maka hal itu boleh dan dapat membebaskan orang yang sudah meninggal.

Dalil Dari Hadith :

Ibn Hibban dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadith Jundab bin AbdiLLah, RasuluLlah sallaLLahu ‘alaihi wasallam bersabda yang bererti :

“Surah al Baqarah adalah tulang belakang al Quran, ia diturunkan oleh lapan puluh malaikat dengan membawa satu persatu ayat. Sedangkan ayat Kursi diturunkan dengan membawa satu persatu ayat. Sedangkan ayat kursi diturunkan dari bawah Arsy’. kemudian ia dikumpulkan dengan ayat-ayat surah al Baqarah. Surah Yasin pula adalah hati al Quran, tidak ada orang yang membacanya dengan mengharap redha ALlah dan pahala akhirat melainkan dia akan mendapat ampunan dari-Nya. Bacalah surah Yasin untuk saudara-saudara kamu yang telah meninggal dunia.”

(Ditakhrij oleh Ibn Hibban di dalam Kitab Sahihnya pada bab Fadhilat Surah al Baqarah. Demikian juga al Haithami meriwayatkannya di dalam kitab Mawarid al Dzam’an, (jilid V, h 397). Imam Ahmad juga meriwayatkannya di dalam al Musnad dari Ma’qal bin Yasar (jilid v h 26). Al Haithami mengulas hadith tersebut di dalam kitab Majma’ al Zawaid, “Hadith tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalamnya ada salah seorang perawi yang tidak disebut namanya, bagaimanapun perawi perawi lainnya adalah sahih (jilid VI h 311)


Pendapat dari Imam An Nawawi :

Imam Nawawi berkata “Adalah sunnah hukumnya bagi para penziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada mereka (penghuni kubur), mendoakan kepada orang yang diziarahi dan juga kepada ahli kubur semuanya. Lebih utama lagi, jika penziarah itu membaca doa-doa yang telah diterangkan dalam al hadith. Dan hukumnya sunnah pula membaca ayat-ayat al Quran dan setelah itu mendoakan para penghuni kubur. Ini semua adalah nas (pendapat) dari Imam al Syafie dan disepakati oleh murid-muridnya (para pengikutnya)

Imam al Nawawi, al majmu’ syarh al muhazzab jilid V h 286.

Pendapat Imam Ahmad :

Imam Ahmad pada mulanya pernah melarang seorang buta daripada membaca al Quran di atas kubur, kemudian beliau (imam Ahmad) mengizinkannya setelah mendengar khabar yang mengatakan Ibnu Umar pernah berwasiat supaya dibacakan permulaan dan penghujung surah al Baqarah di sisinya ketika dikebumikan. Kisah ini disebut oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya ‘Al Mughni (2/567) di dalam masalah: Ziarah Kubur.

Berdoalah kepada ALLah agar pahala kita membaca ayat al Quran sampai kepada si mayyit kerana ALlah sendiri telah berfirman yang bererti :

“Dan Tuhan kamu berfirman: “Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina.” Al-Mukmin:60

Antara ulamak terkini lain yang mengatakan sampainya pahala seperti : Profesor Dr Sayyid Muhammad ‘Alawi Almaliki Al Hasani, Dr Abd Malik Abd Rahman As Sa’adi, dan ramai lagi.

Sumber Rujukan :

1. Prof Dr Sayyid Muhammad ‘Alawi Al Maliki Al Hasani, Kajian Mendalam ke Atas Manfaat Amalan Orang Hidup Terhadap Arwah, Tahqiq al amal fi ma yan fa’u al mayyitu min al a’mal, Jahabersa, 2007, Johor

2. Dr Abd Malik Abd Rahman As Sa’adi, Salah Faham Terhadap Bid’ah, al Bid’ah fi al mafhum al islami ad daqiq, Darul Nu’man, 2002, Kuala Lumpur

3. Prof Dr Wahbah Az Zuhaili, Fatwa-fatwa Semasa, al Fatawa al mu’asaroh, iBook Publication, 2005, Kuala Lumpur

4. Dr Mustofa al Khin, Dr Mustofa al Bugho & Ali Asy Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, al Fiqhu al Manhaji, Pustaka Salam, 2005. Kuala Lumpur.

WaLlahua’lamu bisowaf

Thursday, January 29, 2009

Muliakanlah dan hormatilah Isteri kita.................

WAHAI orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian daripada apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu). (An-Nisa': 19)

Islam mengharamkan perbuatan mewarisi perempuan seperti mewarisi barang-barang dan binatang-binatang, begitu juga Islam mengharamkan perbuatan menyusahkan dan menyakitkan perempuan untuk memudaratkan mereka, kecuali jika ia melakukan perbuatan yang keji.

Islam memberi kebebasan kepada lelaki di dalam memilih teman hidupnya dari awal, iaitu sama ada dara atau janda , sama ada yang ditalak atau yang kematian suaminya.

Islam juga menyeru kepada kaum lelaki supaya tidak mudah terburu-buru emosi mengambil keputusan bertindak memutuskan hubungan suami isteri sekiranya terjadi sesuatu perbalahan dan persengketaan suami isteri.

Apabila berlaku keadaan sedemikian, suami hendaklah berusaha mengawal kemarahan dan kebencian yang memuncak. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu amat besar pahalanya di sisi Allah SWT.

Allah SWT memerintah setiap suami menjaga kebajikan isteri masing-masing dengan baik, melayan isteri-isteri dengan penuh kemesraan dan kasih sayang, mendidik isteri dengan penuh hikmah, seterusnya memperlakukan mereka sebagaimana selayaknya seorang insan.

Islam mengangkat martabat kaum wanita di tempat yang tinggi yang selayaknya mengikut fitrah kejadian dan penciptaan mereka oleh Allah SWT.

Para  suami hendaklah menghormati isteri-isteri mereka dan melayan mereka dengan penuh kemesraan dan kasih sayang.

Sesungguhnya peranan seorang isteri amat penting dalam sesebuah rumah tangga , oleh itu muliakanlah dan hormatilah kaum hawa seperti sepatutnya.

Kuasa di sebalik laungan azan

Julianne (Noora) Scasny dilahirkan di Amerika Syarikat. Ibunya berdarah Arab dari Syria dan beragama Kristian manakala bapanya berketurunan kulit putih Eropah, juga beragama Kristian. Sewaktu berusia 15 tahun, Julianne sudah menyimpan cita-cita untuk menjadi biarawati di gereja Roman Katolik.

Bagaimanapun, di dalam kelas mata pelajaran Sejarah Dunia, bab sejarah Asia Barat memang antara tajuk yang paling beliau minati terutamanya bila ia menyentuh soal agama Islam.

Kebetulan, seorang pelajar lelaki dari Mesir yang juga merupakan teman sekelasnya sentiasa membetulkan tanggapan salah guru kelas tersebut terhadap Islam. Pada saat itu, Julianne agak terkejut dengan situasi pelik itu kerana kebiasaannya guru yang membetulkan atau menegur anak murid.

Semenjak insiden itu, dia memberanikan diri bertanya kepada pelajar lelaki tersebut mempersoalkan kepadanya perbezaan antara Kristian dengan Islam? Ringkas jawapan budak Mesir itu: ''Tidak banyak."

Jawapan temannya itu menimbulkan rasa tidak puas hati dan Julianne terus mencari maklumat tentang Islam menerusi komputer di sekolah. Pun begitu, teman baru dari Mesir itu telah memperkenalkan Julianne dengan kedua ibu bapanya.

Sekali lagi, Julianne mengambil peluang dengan meminta agar dipinjamkan senaskhah al-Quran dalam bahasa Inggeris. Alhamdulillah, permintaannya itu tidak dipandang remeh keluarga Mesir itu, mereka menghadiahkan Julianne al-Quran terjemahan bahasa Inggeris karangan Yusuf Ali.

Pemberian ikhlas itu sememangnya bagai pucuk dicita, ulam mendatang buat Julianne sehinggakan beliau tidak dapat melepaskannya walau sesaatpun. Baginya, kepuasan membaca kitab Injil tidak seperti membaca al-Quran. Apa yang diterangkan di dalam kitab suci al-Quran begitu telus dan sesuai dengan firah manusia serta ia menjawab pelbagai persoalan yang wujud sebelum ini. Akhirnya, Julianne mengakui kebenaran Islam sungguhpun sekadar di dalam hati.

Bagaimanapun, minat mendalamnya tentang Islam dapat dihidu oleh kedua-dua ibu bapa Julianne. Sebagai langkah drastik, mereka melarangnya bergaul atau bersahabat dengan masyarakat Islam di situ. Ibunya pula sanggup bertemu dengan wanita yang memberikan senaskhah al-Quran terjemahan, lantas memberi amaran agar dia tidak lagi menerangkan apa-apa tentang Islam kerana didakwa akan menimbulkan kekeliruan Julianne.

Cerita Julianne, dia masih ingat bagaimana sambutan pertama Hari Raya Aidilfitri bersama komuniti Muslim di tempatnya. "Saya terrpaksa memberitahu keluarga yang saya terpaksa bekerja lebih masa sedangkan pada hakikatnya, saya mahu bersama-sama orang Islam lain mendirikan solat sunat Aidilfitri," kata Julianne dalam pengakuannya di laman web Islam Online.net. Walau bagaimanapun, rahsianya terbongkar juga.

Pertama kali bepeluang menumpang seorang teman Muslim dari Pakistan ke sebuah masjid berdekatan, merupakan pengalaman penuh bermakna bukan kerana dibantu teman tersebut tetapi kesyahduan apabila melihat umat Islam bersolat berjemaah.

Ayahnya pula pernah menunjukkan protesnya dengan bertemu ibu kepada teman Muslimnya lantas bersuara dengan nada kasar agar dia tidak meminjamkan lagi buku-buku tentang Islam kepada Julianne. Wanita Islam itu bersetuju dengan bersyarat. Tegasnya, Jika Julianne berada di rumahnya, Julianne bebas membaca apa sahaja bahan bacaan yang ada di rumahnya itu.

Menyedari usaha mereka (ibu bapa) itu tidak berhasil, mereka telah membawa saya berjumpa dengan seorang paderi Katolik di gereja kejiranan kami. Malah semenjak itu, ayahnya kerap menyelongkar biliknya dan membuang apa sahaja yang berkaitan Islam seperti; kitab terjemahan al-Quran, telekung dan kitab-kitab Islam yang lain.

Hakikatanya, akui Julianne kehidupannya cukup tertekan, apatah lagi ada kalanya dia dikurung supaya tidak bertemu komuniti Muslim. Semua yang dilakukan itu atas alasan, selagi mana Julianne tinggal sebumbung dengan mereka, selagi itulah dia mesti mengikut peraturan keluarga itu serta pergi ke gereja serta menjadi seorang Katolik. Semua itu tidak ada kompromi.

Julianne bingung dan pernah meminta nasihat daripada keluarga Muslimnya. Mereka sekadar menasihatkannya agar menurut kata keluarga. Akhirnya, Julianne akur dan bertahan selama kira-kira empat tahun sahaja.

Titik perubahan berlaku sebaik Julianne menghubungi semula wanita dari Mesir yang sebelum ini bertanggungjawab memberikannya senaskhah al-Quran dengan menanyakan berita pembinaan sebuah masjid baru di kejiranan mereka.

Dia menyuruh Julianne menyaksikannya sendiri. Pelawaannya itu menguja perasaan Julianne. Ironinya, masjid yang bakal dibina itu dahulunya sebuah kelab malam yang menjadi kunjungan golongan remaja di situ. Malah, seingat Julianne, di situ jugalah lokasi kakaknya ditahan kerana minum sehingga mabuk.

Apa yang berlaku itu sesungguhnya sesuatu yang tidak dijangka dan kehadiran Julianne pada makan malam itu mengembalikan semula perasaan dan semangatnya terhadap ruh Islam.

Ditambah pula kuasa di sebalik laungan azan, yang begitu menyentap dan menimbulkan keberanian daripada titisan air mata keinsafannya.

Julianne tidak memandang ke belakang malah bertekad teguh dengan keputusan muktamadnya bergelar Muslimah sejati, waima mendapat tentangan hebat daripada ibu bapa.

Alhamdulillah pada Ramadan Julianne sah bergelar Muslim dan mengambil keputusan memakai hijab.

Berita pengislaman Julianne itu, pastinya bukan sesuatu yang dinanti-nantikan ahli keluarganya malah mereka mebambahkan lagi tekananke atasnya. Sehingga kini, ibu bapa masih tidak putus asa menyuruhnya menanggalkan tudung serta mengenakan pakaian yang mengikut trend remaja terkini.

Ada ketikanya ibu sanggup membohonginya dengan menyediakan makanan yang menggunakan bahan-bahan yang haram, datuk dan nenek pula sentiasa mengherdiknya dengan sumpahan agar dia dimasukkan ke neraka manakala bapa pula sengaja membawa anjing ke tempat dia mendirikan solat.

Alasan bapa, itu rumahnya dan dia bebas melakukan apa sahaja. Sebagai anak dan masih tinggal dengan keluarga, Julianne tiada hak bersuara.

Kesedihan Julianne sentiasa diluahkan kepada Ilahi dan alhamdulillah doanya diperkenankan apabila beliau dipertemukan jodoh pada usia 21 tahun dan setahun kemudian menimang cahaya mata pertama.

Meskipun setelah berkeluarga, kehidupan rumah tangga Julianne tidak pernah lekang daripada campur tangan keluarga kandungnya. Pun begitu, Julianne tidak pernah putus asa berdakwah kepada mereka dan berdoa agar suatu hari kelak mereka juga akan menerima hidayah Allah SWT.

Sehingga sekarang, Julianne atau nama Islamnya Noora akui masih ada segelintir manusia sukar menyelami perasaan mereka (saudara baru) yang bersendirian di dalam Islam. 

Namun, kesedihan dan kekecewaan itu terubah bila menyedari bahawa dia sebenarnya memiliki sebuah keluarga yang lebih besar iaitu keluarga sesama Islam.

Friday, January 23, 2009

Beramallah... dengan kalimah-kalimah yang suci ini

Sesunggohnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah.

3.         Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka

4.         Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenarbenarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia (di Syurga).

-SURAH AL-ANFAL : 2 hingga 4

Clik atas gambar utk dapat imej yang lebih besar...

Tuesday, January 20, 2009

Tuntutan dan Kelebihan Qiyamullail

Sebagai contohnya, firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 1-5 yang bermaksud :
“Wahai orang yang memakai pakaian ! Bangunlah berjaga malam (bersolat) selain sedikit waktu saja, seperduanya atau kurangkan lagi daripada itu, dan bacalah Al-Quran dengan terang dan perlahan-lahan. Kami akan memberimu perkataan yang berat”.


Juga firman Allah dalam surah As-Sajadah ayat 16 yang bermaksud :
“Mereka meninggalkan tempat tidur mereka menyeru tuhan mereka dengan penuh kecemasan dan pengharapan ….”.

Manakala di dalam banyak hadits terdapat gesaan dari Rasulullah s.a.w agar umat Islam berqiyamullail, sebagai contohnya apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad yang sohih bahawa Nabi pernah bersabda bermaksud : “Wahai umat Islam , tebarkanlah salam , dan berilah makan , dan jalinlah silaturrahim sesama kamu dan solatlah ketika orang lain tidur, nescaya kamu akan masuk syurga dengan salam ( selamat )”.
( At-Tirmizi : 2487, Ibn Majah : 1334, 3451, Ahmad 5 / 451 , Hakim 3 / 13, 4 / 160, Thobaqat Ibn Sa’ad 1 / 235, Ad- Darimi 1 / 340-341 ).

Hassan Basri r.a pernah berkata : “Aku tidak pernah jumpa suatu ibadat yang lebih utama dari bersolat pada waktu tengah malam”. Beliau kemudiannya ditanya : Mengapa orang-orang yang bangun bertahajjud ( qiyamullail ) lebih baik wajahnya pada hari dibangkitkan di padang mahsyar dari orang lain . Beliau menjawab kerana mereka sentiasa bertemu dengan Allah secara bersendirian menyebabkan Allah memakaikannya dengan nurNya .

( Mukthosar Minhajil Qosidin : hlm 60 )

Qiyamullail Amalan Nabi-nabi dan Salafussoleh

Qiyamullail merupakan amalan salafussoleh (golongan terdahulu) seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam satu hadits yang lain bermaksud :
“Hendaklah kamu berqiyammullail sesungguhnya ia adalah amalan orang-orang soleh sebelum dari kamu , ia adalah jalan menghampiri tuhan kamu dan cara menghapuskan dosa-dosa kamu serta cara menjauhi dosa-dosa”.( At-Tirmizi : 3459 )

Nabi s.a.w sendiri pun sentiasa bangun malam untuk bertahajjud, berzikir dan beristighfar sehingga bengkak-bengkak kaki baginda.
Al-Mughirah bin Syu’bah meriwayatkan hadits yang bermaksud : Tidakkah telah diampunkan dosamu wahai Rasulullah ?, para sahabat bertanya. Nabi menjawab : Tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur .

( Muttafaqun Alaihi , Ihya Ulumiddin . hlm. 418 )

Solat Sunat Istikharah untuk membuat segala keputusan

Maksud Istikharah
Istikhorah maksudnya meminta Allah mengilhamkan sesuatu dalam sesuatu urusan.Istikhorah merupakan senjata orang yang beriman dalam menghadapi urusan agar dapat membuat pilihan yang tepat yang melibatkan pemilihan bakal pasangan , rumah kenderaan , kerja dan sebagainya.
Doa ini biasanya diamalkan selepas solat sunat istikhorah yang boleh dilakukan pada bila-bila masa . Kaifiat solat sunat istikhorah ini ialah dengan membaca sebarang surah selepas al-Fatihah , kerana tiada sebarang dalil yang menetapkan bacaan surah tertentu . Tiada sebarang keterangan yang menunjukkan seseorang yang bersolat sunat ini akan memperolehi petanda tertentu melalui mimpi atau sebagainya . Namun begitu jika berlaku petunjuk seperti itu , ia merupakan nikmat Allah .


DOA SELEPAS SOLAT SUNAT ISTIKHORAH


اللَّـهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ ،
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ . اللَّـهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا
الأَمْرَ ......خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي ، وَ يَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي
فِيهِ ،وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ
.

Maksudnya :
“Ya Allah , Sesungguhnya aku memohon petunjukMu untuk membuat pilihan yang tepat dengan ilmuMu dan aku memohon kekuatn kepadaMu ( untuk mendapat penyelesaian ) dengan kekuasaanMu , aku memohon dari anugerahMu yang maha agung , sesungguhnya Engkau maha berkuasa , sedangkan aku tidak , Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak , dan Engkau maha mengetahui perkara yang ghaib .

Ya Allah , apabila Engkau mengetahui bahawa urusan ini ………( disebutkan hajatnya ) baik untukku dalam urusan agamaku , hidupku dan kesudahanku , maka mudahkanlah bagiku dalam urusan itu , kemudian kurniakanlah berkat kepadaku . Akan tetapi bila Engkau mengetahui bahawa persoalan itu lebih bahaya kepadaku dalam agamaku , kehidupanku dan kesudahanku , maka elakkanlah aku daripadanya, kemudian takdirkan bagiku segala perkara yang baik di mana saja an berilah RidhaMu kepadaku”.

Riwayat al-Bukhari no 1162 , 6382 , Abu Daud no 1540

Friday, January 16, 2009

Ummah dituntut berjihad perangi kezaliman Yahudi (1)

Jihad diambil daripada kata jahdu yang bererti mengeluarkan seluruh potensi dan kemampuan. Ulama Syai'i menyatakan jihad adalah memerangi orang kafir untuk kemenangan Islam. Jihad menurut ulama Hanafi adalah seruan kepada agama yang hak (benar) serta memerangi orang yang tidak mahu menerimanya baik dengan harta atau jiwa.

Definisi jihad mengikut terminologi syariah adalah mengeluarkan seluruh potensi dan kemampuan dalam memerangi orang kafir dan membela diri terhadap mereka dengan jiwa, harta dan lisan.

Firman Allah bermaksud,
“Berangkatlah kamu dalam keadaan berasa ringan mahupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Surah at-Taubah:41).

Banyak dalil di dalam al-Quran mahupun sunnah yang menyebutkan mengenai pelbagai keutamaan dan jihad di jalan Allah.

Firman-Nya bermaksud,
“Sesungguhnya Allah membeli dari orang Mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu menjadi janji) yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan al-Quran, dan siapakah yang lebih baik menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jualbeli (yang seperti itu), ialah kemenangan yang besar" (Surah at-Taubah : 111).

Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda maksudnya, “Demi yang jiwa Muhammad ada ditangan-Nya, sesungguhnya aku ingin berperang di jalan Allah kemudian aku dibunuh kemudian aku berperang kemudian aku dibunuh kemudian aku berperang kemudian aku dibunuh” (Hadis riwayat Bukhari, Muslim).

Kini pelbagai kekejaman dan kebiadaban terus dilakukan musuh Allah rejim Zionis di bumi Gaza, Palestin terhadap kaum Muslimin dengan korban meninggal dunia (syahid) mencecah seribu jiwa.

Kota Gaza terus dikepung tentera Zionis dan pengeboman dengan pelbagai persenjataan canggih dari darat mahupun udara dan laut sepanjang siang dan malam. Pengepungan itu juga mengakibatkan penduduk Gaza menghadapi kesukaran untuk memenuhi keperluan hidup seharian mereka.

Mereka kesulitan mendapatkan air bersih, makanan, bahan bakar, ubat-ubatan dan pengangkutan serta kenderaan.

Penderitaan kaum Muslim Gaza semakin susah dengan ditutup seluruh pintu masuk bandar yang di bawah kekuasaan Zionis ataupun berada di bawah penguasaan negara Arab sekitarnya. Mereka seperti berada di sebuah penjara besar yang menanti dari musuh Allah.

Ketika ini Allah menjadikan bumi Gaza, Palestin sebagai bumi jihad kaum Muslimin yang tersimbah dengan darah syuhada umat ini, seperti yang pernah terjadi oleh leluhur pejuang Islam sebelum mereka pada zaman dulu.

Untuk itu, menjadi kewajipan bagi setiap Muslim mempertahankan diri dan mengangkat maruah Islam dan kaum Muslimin dengan berjihad di jalan Allah melawan tentera Zionis, bahkan ulama fiqih menegaskan, apabila musuh menguasai kota dan bandar sepenuhnya maka berkewajipan jihad juga diperlukan terhadap wanita dan kanak-kanak walaupun tanpa terlebih dulu meminta izin dari suami atau ayah mereka.

Imam al-Qurtubi mengatakan jihad menjadi fardu ain apabila musuh Allah berhasil menguasai suatu daerah atau kawasan. Apabila keadaan seperti itu, maka wajib bagi seluruh penduduk daerah itu untuk berangkat jihad dan keluar menghadapi mereka dengan perasaan ringan mahupun berat, sama ada dia seorang pemuda, setiap orang yang memiliki kemampuan, seorang kanak-kanak tanpa perlu izin dari ayahnya atau seorang kanak-kanak yang memang tidak mempunyai ayahnya lagi, dan tidak boleh seorangpun yang mempunyai kesanggupan berangkat kemudian menghindari dari jihad.

Ummah dituntut berjihad perangi kezaliman Yahudi (2)

Apabila penduduk kota itu tidak mempunyai kesanggupan untuk menghadapi musuh Allah, maka kewajipan itu dibebankan pula kepada orang berada di daerah berjiran dengannya untuk berangkat jihad membantu penduduk kota sedang diserang itu sehingga mereka mengetahui bahawa di tengah mereka masih ada kekuatan yang siap membantu dan mempertahankan diri mereka terhadap musuh Allah.

Setiap orang yang mengetahui mereka adalah orang yang tidak berdaya menghadapi musuh dan mengetahui bahawa dirinya mempunyai kesanggupan menghadiri dan menolong mereka, wajib atasnya untuk berangkat jihad. Seluruh kaum Muslimin adalah tangan bagi yang lainnya sehingga jika ada orang di suatu daerah menegakkan jihad untuk mengusir musuh yang menduduki daerah itu, kewajipan itu gugur bagi orang Muslim yang lainnya.

Seandainya musuh datang mendekati negeri Islam dan belum sempat memasukinya, wajib bagi penduduk negeri itu keluar mengusirnya untuk memenangkan agama Allah, menjaga generasi, melindungi daerah, menghinakan musuh dan tidak ada perbezaan dalam hal ini. (Al-Jami'il li Ahkamil Quran, juzuk VIII, halaman 487).

Syeikh Yusuf al-Qardhawi dalam khutbah Jumaat di Doha, awal Januari lalu, mengatakan umat Islam wajib menghadapi tentera Israel. Kewajipan pertama dibebankan kepada penduduk setempat iaitu orang Palestin waktu ini, kemudian orang di sekitarnya, kemudian orang selepasnya sehingga kewajipan jihad ini akan mencakupi seluruh dunia Islam.

Al-Qardhawi menambahkan, “Sesungguhnya orang Palestin tidaklah memiliki kesanggupan untuk melawan orang Israel dengan persenjataan dan kekuatan mereka yang dibantu oleh Amerika. Mereka orang Palestin, adalah orang lemah yang tidak mampu melawan persatuan mereka. Untuk itu umat Islam mesti berdiri melawan mereka dengan memberikan bantuan, berupa tentera, persenjataan, harta hingga pemulauan.

Seterusnya beliau menegaskan, “Sesungguhnya umat Islam adalah umat yang saling senasib dalam setiap keadaan, baik senang mahupun susah, perang mahupun damai. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak mengkhianati, tidak menghinakan dan tidak merendahkan. Wajib bagi kaum Muslimin untuk sebahagian mereka mengukuhkan sebahagian yang lainnya seperti satu tubuh. Islam tidak membolehkan kita hidup dalam keadaan kenyang dan melupakan saudara kita.”

Dia juga menambahkan, ‘Di dalam fiqih Islam disebutkan, apabila seorang wanita Muslim ditawan di sebelah timur, maka wajib bagi orang yang di sebelah barat untuk membantu membebaskan.’

Suatu hal yang wajar diambil perhatian berat, adalah dengan munculnya solidariti kaum Muslimin sedunia termasuk Malaysia menyertai terhadap permasalahan yang sedang berlaku di bumi Gaza dan Palestin. Mereka mengecam kekejaman dan biadab yang dilakukan tentera Zionis terhadap penderitaan kaum Muslimin di sana.

Umat Islam menunjukkan bahawa Islam tidaklah dibatasi oleh wilayah, sempadan, warna kulit, suku bangsa atau bahasa, kerana Islam adalah agama Allah yang mengikat seluruh umatnya dengan kalimah syahadah.

Pelbagai aksi mendukung perjuangan rakyat Palestin dilakukan mulai doa bersama, solat hajat, solat ghaib, pengumpulan dana bantuan, pengiriman ubat-ubatan dan pengiriman doktor hingga sukarelawan bersiap untuk berjihad di bumi Palestin. Suatu penyatuan yang mesti kita syukuri bersama.

wallahu aklamu bissowaf

Menarik hari ini: Hukum cabut kening

SOALAN:
Adakah berdosa sekira seorang wanita membersihkan bulu kening dengan mencabut bulu kening yang bertaburan di atas kelopak mata?. Dalam perkara ini wanita itu tidak mencabut bulu kening sehingga cuma tinggal segarisan sahaja atau langsung hilang keningnya. Ia cuma untuk mencabut bulu kening yang bertaburan di atas kelopak mata bagi nampak kemas.

Jawapan:
Tidak berdosa sekiranya untuk memperbetulkan atau mengelokkan dengan membuang atau mencabut bulu yang bertaburan di atas kelopak mata. Ini akan saya jelaskan pada perbincangan dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan ini.

Sebelum berbincang lebih jauh elok kalau kita lihat dulu asas kepada perkara ini. Wanita dalam bahasa arab di sebut dengan perkataan al-Mar'ah yang bermaksud suatu yang dipandang atau dilihat.

Kecantikan seseorang itu bermula dengan wajahnya. Sebab itulah kaum wanita amat mengambil berat mengenai kecantikan, terutamanya kecantikan wajah kerana wajah yang pertama dipandang orang apabila berjumpa. Oleh itu, ramai di kalangan wanita sanggup membelanjakan wang beribu ringgit untuk tujuan mencantikkan wajah.

Salah satu bahagian yang menjadi tumpuan pengubahsuaian bagi kaum hawa ini ialah kening. Sehingga persoalan kening begitu mendapat perhatian dalam Islam, terutamanya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW.

Tidak dinafikan bahawa ada di kalangan kaum wanita yang keningnya bermasalah dari segi lebat atau nipisnya atau bulu kening bersambung antara kening kanan dan kiri.

Setiap manusia mahu dia tampil secara sempurna dan tidak menyakitkan mata orang yang memandang, apatah lagi menjadi perhatian sehingga membawa kepada suara-suara sumbang yang memperkatakan bulu keningnya.

Kaum wanita memang cerewet mengenai kecantikan wajah, dan tidak mahu wajahnya mempunyai cacat cela. Untuk mengatasi sebarang kekurangan kaum hawa ini akan berusaha untuk memperbaikinya. Sehingga kadang-kala mengenepikan tuntutan agama demi kepuasan diri sendiri tanpa mempedulikan apa kata agama dalam persoalan mencukur dan membentuk kening yang tajam, atau dicukur kening yang asal kemudian diganti dengan kening yang dilukis dengan pencil celak.

Di dalam kitab kitab-kitab hadis ada empat hadis yang membawa makna yang sama pada asasnya, namun setiap nas ada perincian yang membolehkan penghasilan hukum dalam persoalan yang dibincangkan.

Perkara ini membabitkan satu riwayat berkaitan dengan riwayat Imam Al-Tabari, bahawa isteri Abu Ishaq pergi ke rumah Aisyah Ummul-Mukminin, isteri Rasulullah SAW. Pada waktu itu rupa parasnya sangat jelita. Beliau lalu bertanya kepada Aisyah r.a mengenai hukum seorang wanita yang membuang bulu-bulu yang terdapat di dahinya untuk tujuan menambat hati suaminya.

Aisyah r.a menjawab: "Hapuskanlah kejelekan yang ada pada dirimu sedaya yang kamu mampu". Imam Nawawi berpendapat sesungguhnya jawapan Aisyah kepada wanita itu membawa maksud wanita boleh bersolek untuk suami, boleh merawat muka untuk menghilangkan kejelekan seperti jerawat, jeragat dan bintik-bintik.

Jelas di sini adanya keharusan untuk mengelokkan wajah dengan membersihkan wajah daripada bulu-bulu yang tumbuh di kawasan kelopak mata atau di kawasan yang tidak sewajarnya.

Ini kerana wanita yang normal pastinya kening berbulu tetapi sudah tidak normal kalau dahinya atau kelopak matanya yang berbulu.

Daripada Abdullah bin Masud, daripada Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu kening atau bulu muka (al-Namisah) atau meminta orang lain mencukur atau mencabut bulu keningnya (al-Mutanammisah), wanita yang mengasah gigi supaya kelihatan cantik. Perbuatan itu telah mengubah ciptaan Allah. (riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud)

Ibn Hajar pula berpendapat, ia bermaksud wanita yang mencabut bulu-bulu di muka dengan alat pencabut.

Pendapat ini perlu kepada perincian kerana lafaz dalam pandangan ini ialah mencabut bulu. Mengikut biologi kejadian manusia satu-satu kawasan yang ditumbuhi bulu di wajah wanita ialah kening. Jadi lafaz mencabut bulu di wajah maksudnya kening, ini kerana kening adalah sebahagian daripada wajah, bukannya wajah sebahagian daripada kening.

Kalau difahami secara zahir pastinya apa-apa sahaja yang tumbuh di wajah wanita tidak boleh dicabut, termasuklah kalau ada bulu yang tumbuh di pipi, di dagu, atau tumbuh misai kerana semua ini tumbuh di wajah.

Sehingga keharusan diberikan kepada mereka yang mempunyai bulu kening yang panjang atau lebat untuk dipendekkan dan dikemaskan. Perbuatan yang ditegah dan dihukum haram adalah ke atas mereka yang mencukur habis bulu kening kemudian melukisnya dengan pencil celak. Maka golongan ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW yang dianggap sebagai kaum yang mengubah ciptaan Allah SWT.

-rujukan
Mohd. Farid Ravi Abdullah
Pensyarah Jabatan Al-Quran dan Sunnah,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Thursday, January 15, 2009

Wanita perlu mapan emosi jika sanggup bermadu

Janda yang mahu kahwin lagi patut sahkan status cerai dengan bekas suami di mahkamah

Soalan:
Hampir setahun saya hidup bersendiri selepas ditinggalkan suami dan tidak mempunyai anak. Alhamdulillah, baru-baru ini saya dilamar seorang lelaki untuk dijadikan isteri. Saya bersyukur dengan ketentuan Ilahi. Persoalannya, saya ingin tahu bagaimanakah proses perkahwinan kami kerana bakal suami saya sudah mempunyai isteri. Saya juga bersyukur kerana isterinya dapat menerima saya sebagai madu. Apakah perkara yang perlu saya tahu supaya proses perkahwinan berjalan lancar. Terima kasih.

Jawapan:
Ada kala hidup yang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ada kala disangka kemarau berpanjangan, rupanya hujan mencurah-curah. Demikianlah rencah dan asam garam kehidupan. Alhamdulillah, anda bertemu jodoh untuk kali kedua dan semoga berkekalan sehingga akhir hayat. Perkara pertama perlu dilakukan ialah memastikan status anda dengan bekas suami. Adakah sudah disahkan bercerai atau belum. Jika belum, anda perlu menyelesaikan perkara ini dulu.

Sementara bagi bakal suami pula, dia perlu mengemukakan permohonan poligami ke Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan. Mahkamah akan memanggil isteri sedia ada untuk menyatakan pendiriannya, sama ada bersetuju atau tidak dengan cadangan perkahwinan poligami itu.

Seksyen 23 (4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 meletakkan empat syarat yang perlu dipenuhi sepenuhnya oleh suami yang berhasrat untuk berpoligami iaitu:


Perkahwinan itu patut atau perlu menurut hukum syarak.

Suami mampu dari segi kewangan untuk menanggung nafkah tanggungan yang sedia ada dan orang yang akan menjadi tanggungannya.

Suami berupaya memberi layanan sama rata dan adil kepada semua isterinya.

Perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie (bahaya yang menyentuh isteri mengenai agama, nyawa, tubuh badan, akal fikiran, akhlak atau harta benda mengikut kebiasaan yang diakui hukum syarak) kepada isteri sedia ada.

Penghakiman Jawatankuasa Rayuan Syariah dalam kes Aishah lawan Wan Mohd Yusof (1990)7 JH 152 menekankan semua syarat di bawah subseksyen itu.

Faktor kemampuan kewangan antara perkara penting yang akan dilihat oleh mahkamah. Dalam kes Rajamah lawan Abdul Wahab (1990) 7 JH 171, Jawatankuasa Ulang Bicara Syariah di Selangor membatalkan kelulusan permohonan poligami suaminya kerana mendapati suami tidak mampu dari segi kewangan.

Jika mahkamah berpuas hati dengan keempat-empat perkara itu, kebenaran berpoligami dikeluarkan dan anda boleh bernikah dengan bakal suami tanpa sebarang masalah perundangan.

Sebagai orang yang bakal menjadi madu, anda juga perlu fikir dan renungkan beberapa perkara berikut:

Emosi dan perasaan kewanitaan anda yang berkongsi suami, berkongsi jasad dan jiwanya.

Hari tanpa suami di sisi, pada saat anda sakit pening, demam dan sebagainya.

Anda terpaksa menggilirkan sambutan hari raya bersama suami.

Apabila suami bercuti bersama isteri pertama dan anak mereka.

Apabila suami mungkin menyebut atau memuji madu anda atau anaknya di depan anda.

Adakah keluarga bakal suami boleh menerima anda seperti menerima isteri pertama beliau.

Niat anda berkahwin kali kedua untuk kekal lama atau sementara. Adakah benteng mental dan fizikal anda kuat dan mapan untuk menghadapi perkara dinyatakan di atas. Katakan anda gagal dan mengambil keputusan bercerai dengan suami, tidakkah pisang berbuah dua kali?

Sebelum mengambil keputusan sama ada untuk meneruskan atau tidak hasrat berpoligami itu, anda dan bakal suami sama-samalah membaca dan melihat tafsir al-Quran yang bermaksud: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kahwinilah wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, tetapi jika takut tidak dapat berlaku adil (terhadap isteri), maka kahwinilah seorang saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Surah an-Nisa’, ayat 3)

Firman Allah bermaksud: “Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil antara isteri-isteri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.” (Surah an-Nisa’, ayat 129)

Jawapan disediakan Setiausaha Agung Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM), Tuan Musa Awang. Lanjut sila layari http://www.peguamsyarie.org.

Tuesday, January 13, 2009

Amalkan doa ini....

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang di usahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya.

(Mereka berdo'a dan berkata): "Wahai Tuhan kami, Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami.

Wahai Tuhan kami, Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan ma'afkanlah kesalahan kami, dan berilah rahmat kepada kami, dan beri Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir".
-SURAH AL BAQARAH: 286

Berhutang dengan orang kaffir

Soalan:
Apa hukum sekiranya kita berhutang dengan iaitu orang kafir dan hutang tersebut tidak dapat dibayar kerana orang tersebut tidak dapat dikesan dan di hubungi. Hutang tersebut berlaku pada 13 Mei 1969?

dari:
Hamba Allah E4
Putrajaya

Ringkasan Jawapan:
Pertama kita hendaklah berusaha mencari waris orang yang memberi hutang tersebut. Sekiranya waris pemberi hutang itu tidak dapat dihubungi dan di kesan maka bagi lah duit tersebut kepada Masjid, Badan Kebajikan, anak yatim SEBAGAI gantian dengan harapan Allah akan ampun dosa kita dan berikan kebaikan kepada pemberi hutang walaupun dia seorang yang kaffir.

Ayat Bab Hutang
Surah Al-Baqarah :282 dan 283
Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayaranya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya.

Oleh itu, hendaklah ia menulis hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi surat itu), maka hendaklah di rencanakan oleh walinya dengan adil (benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu.

Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutangyang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya.

Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjualbeli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan.

Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

283- Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang memberhutang). Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.

Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikanperkarayang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah sentiasa Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.


Wallah hu aklamu bissowaf

Monday, January 12, 2009

Nama anak....

SOALAN
Bolehkah memberi nama anak dengan nama Mikael?

Jawapan
Banyak lagi nama yang boleh mendatangkan makna yang baik, elakkan dari memberi anak nama-nama malaikat. Nama untuk yang bergelar manusia cukup banyak.

Mikael ialah malaikat yang ditugas untuk memberi rezeki. Maknanya cukup besar dan tanggungannya cukup besar.
Sebaik-baik nama ialah yang dimulakan dengan Abdul dan Ahmad, Muhammad dan seterusnya yang boleh membawa makna yang baik.
-Yang Musykil

Muhammad manusia paling berpengaruh...(1)

BUKU yang paling menjadi bacaan di seluruh dunia, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History. (Terbitan New York: Carol Publishing Group/Citadel Press) karya Michael H. Hart yang diterbitkan pada 1978 telah menimbulkan kejutan apabila penulis meletakkan Nabi Muhammad SAW menduduki tempat paling teratas sebagai individu yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia!

Ramai yang mempersoalkan pemilihan beliau itu lebih-lebih lagi sebagai penulis Barat beliau sewajarnya menobatkan Nabi Isa a.s yang dikatakan mempunyai lebih ramai pengikut yang menganut Kristian.

Alasan Hart, Rasulullah melebihi Nabi Isa apabila didapati Baginda tidak sahaja sebagai pesuruh Allah dan nabi terakhir di muka bumi. Namun yang jelas Baginda mempunyai ketokohan yang sangat tinggi sebagai diplomat, ahli perniagaan, ahli falsafah, pemidato, pakar undang-undang, ahli pembaharuan dan pemimpin tentera serta ketua keluarga.

"Saya memilih Muhammad bagi mengetuai senarai manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah mungkin mengejutkan sesetengah pembaca dan dipersoalkan oleh sesetengah yang lain.

"Akan tetapi Baginda merupakan satu-satunya dalam sejarah dunia yang mencapai kejayaan yang paling gemilang yang tidak sahaja dalam agama malah di peringkat sekular (dunia)," kata Hart.

Jika Hart mampu mengenali Rasulullah sebegini dekat, bermakna penulis buku ini begitu mengkaji seluruh sejarah riwayat hidup sehingga kewafatan Baginda.

Lebih-lebih lagi kepada umat Islam itu sendiri yang setiap kali mengucapkan kalimah syahadah mengakui sepenuh hati bahawa Baginda adalah pesuruh Allah, adakah mereka sendiri mengenali Baginda?

Belum terlambat apatah lagi dengan adanya sebuah buku yang diterbitkan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Yadim) pada 2004 yang kemudian di ulang cetak pada 2006 dan 2008.

Buku Sirah Nabawiyyah SAW setebal 733 halaman muka surat ini diterbitkan selepas memenangi Johan Sayembara Penulisan Sirah Nabawiyyah anjuran Rabitah Al Alam Al Islami.

Buku ini pada asalnya ditulis oleh pensyarah di Universiti Salafiyyah al Sheikh Safiyyu al Rahman al Mubarakfuri yang diterbitkan oleh Dar al Basyir Tanta, Mesir yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Muhammad Ramzi Omar.

Tugas menterjemah sesungguhnya bukan mudah, tidak ramai yang sanggup mendepani cabaran dengan tanpa meninggalkan sepatah perkataan pun untuk diterjemah.

Namun ternyata Muhammad Ramzi mampu melaksanakan tugas sukar ini bagi membuktikan demi kecintaan kita terhadap Rasulullah, buku ini akhirnya berjaya dihasilkan.

Buku ini tidak menceritakan mengenai Baginda Rasulullah dari detik kelahirannya di muka bumi ini.

Namun penulis buku menjelaskan kepada pembaca mengenai peri pentingnya kepada mereka untuk mengetahui sejarah Tanah Arab itu sendiri terlebih dahulu.

Penulis perlu mengambil 'masa' sedikit, terutama mengenali bangsa Arab dan kerajaan-kerajaan awal yang memerintah di pelbagai wilayah di Semenanjung Arab.

Ini membawa kepada gambaran mengenai keadaan politik, ekonomi dan sosial bangsa tersebut sebelum kelahiran Nabi Muhammad.

Ini semua bagi membolehkan para pembaca menjadi lebih jelas dan memahami siapa sebenarnya bangsa Arab dan peristiwa-peristiwa yang sehingga membawa kepada turunnya agama Islam secara rasmi.

Begitupun di peringkat permulaan bagi mengambil apa yang disifatkan sebagai yang wajib tahu mengenai sirah Rasulullah dari buku ini, mungkin perlu dinukilkan terlebih dahulu mengenai Rasulullah secara fizikal.

Walaupun ramai mengetahui gambaran-gambaran wajah, tubuh dan keperibadian Baginda seperti diceritakan dari mulut ke mulut atau bahan bacaan, namun jarang terdapat ia diungkap dari mulut mereka yang pernah menemui atau yang sezaman dengan Rasulullah itu sendiri.

Anak angkat, menantu yang juga merupakan antara sahabat-sahabat besar Rasulullah dalam satu riwayat menceritakan mengenai Baginda.

Muhammad s.a.w manusia yang paling berpengaruh...(2)

Saidina Ali bin Abi Talib, berkata Nabi Muhammad, orangnya tidak tinggi melampai dan tidak terlalu rendah, ketinggiannya sederhana di kalangan orang lain. Rambut lebatnya tidak kerinting dan tidak juga lurus tetapi antara keduanya, tidak bermuka cengkung dan tidak tembam.

Mukanya bulat dan putih kemerahan.

Kalau dia berjalan di tanah maka diangkat kakinya tanpa menyeret ke bumi bagaikan sedang berjalan di tanah yang cerun.

Kalau Baginda berpaling maka beliau akan berpaling berserta badannya.

Antara dua belikatnya ada cap kenabian yang menunjukkan Baginda penyudah segala nabi, sebagaimana yang diceritakan oleh seorang rahib Nasrani, Bahira ketika baginda berusia 12 tahun dibawa bapa saudaranya, Abu Talib berdagang di Syam. "Sesungguhnya aku mengenalinya dengan cap kenabian di bawah tulang belikatnya seperti buah epal. Kami dapatinya ada disebutkan dalam kitab-kitab kami".

Sementara Ummu Ma'bad al Khuzaiyyah menceritakan mengenai Baginda kepada suaminya tatkala Rasulullah singgah di khemah mereka dalam hijrahnya.

"Seorang yang ketara keseriannya, putih mukanya, baik akhlaknya, tidak merasai beban oleh badan yang besar, tidak boleh diperlekehkan kerana kepalanya yang kecil, indah rupa paras dan menarik perhatian, luas dan tampak jelas mata putih dan mata hitamnya, rambutnya lebat, suaranya serak-serak basah, lehernya jinjang, mata hitamnya sangat ketara, tampak urat lengannya, alisnya nipis, kening bercantum dan rambutnya sangat hitam.

"Kalau Baginda diam nampak nyata kehebatannya dan kalau dia berbicara nampak nyata keterampilannya, manusia paling menawan dan paling menarik jika dipandang dari jauh, paling cantik dan manis dari dekat..." kata Ummu Ma'bad.

Al Barra berkata, Baginda ialah orang yang paling tampan wajahnya dan paling indah akhlaknya.

Al Rubayyi binti Mu'awwidh berkata; "Kalau engkau melihat Baginda, bagaikan engkau melihat matahari yang terbit".

Abu Hurairah pula berkata; "Tidak pernah ku melihat sesuatu pun yang lebih indah daripada Rasulullah bagaikan matahari berarak di mukanya. Tidak pernah aku lihat seorang yang lebih cepat berjalan daripada Rasulullah bagaikan bumi dilipatkan untuknya dan kami terpaksa mengagahi diri kami sedangkan Rasulullah berjalan bersahaja".

Tulisan yang diambil sebahagian daripada banyak lagi cerita mengenai gambaran fizikal Rasulullah dari bab terakhir di buku ini, tidak bertujuan memberikan ilham kepada mana-mana pihak untuk menggunakan kepakaran dalam seni lukis bagi menghasilkan lukisan Rasulullah secara fizikal.

Ini kerana sebaik mana atau sehebat manapun potret yang dilakar tidak akan menyamai mengenai gambaran sebenar Rasulullah.

Selain perkara ini diharamkan dilakukan oleh mana-mana pihak.

Namun tidak lebih gambaran ini bagi menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sebagaimana yang sering diungkap; "Dari mana datangnya cinta, dari mata jatuh ke hati!"

Terkadang sebelum kita berkongsi kepayahan yang terpaksa dilalui oleh Rasulullah dalam tugas Baginda menyebarkan Islam perlu 'menampakkan' terlebih dahulu siapa Baginda.

Sirah Rasulullah bukan sebarang catatan memoir. Ini kerana jika Baginda diiktiraf sebagai manusia paling berpengaruh di muka bumi ini bererti penceritaan kisah dan sejarah Baginda bukan sebarangan.

Ini kerana al-Quran turut memaparkan segala kisah Rasulullah bagi mengesahkan segala kebenaran mengenai pesuruh Allah ini dan buku ini memperkayakan lagi khazanah pengetahuan mengenai Baginda.

Saturday, January 10, 2009

Yahudi dan Nasrani......

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa diantara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan pertunjuk kepada kaum yang berlaku zalim.
-SURAH AL-MAIDAH: 51

Hargailah masa dengan taatkan Allah


1. Demi Masa,

2. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian;

3. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

adakah kita dah selamat....!!

Wahai orang-orang yang beriman, Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan "Taubat Nasuha", mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya; cahaya (iman dan amal salih) mereka, bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka (semasa mereka berjalan); mereka berkata (ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap-gelita): "Wahai Tuhan kami, Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan limpahkanlah keampunan kepada kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu".
-SURAH TAHRIM AYAT : 8

Ya Allah.....Selamatkan ummat Islam di Bumi Palestin


"Ya Allah!! Engkau Pernah menghantar burung-burung ababilmenghancurkan tentera bergajah Musyrikin, maka kami memohon kepada mu Ya Allah....... . . turunkan lah bantuan mu kali ini kepada orang orang Islam di Palestin, hancurkanlah Tentara rejim zionis Israel & Sekutunya..amin. Ya Rab Bal Alamin

Friday, January 9, 2009

Allah mengetahui segala isi hati kamu....(1)

FIRMAN Allah SWT yang bermaksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): “Jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu atau kamu melahirkannya, nescaya Allah mengetahuinya; dan ia mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

(Ingatlah) hari (kiamat yang padanya) tiap-tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya, sedia (dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalnya); dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya. (ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah) ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya yang jahat itu. Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya (menyeksa kamu). Dan (ingatlah juga), Allah amat belas kasihan kepada hamba-hambanya. (Ali-Imran: 29-30)

SHEIKH Sya’rawi berkata: “Tiada matlamat kecuali Allah SWT. Justeru, awasilah kamu daripada menipu diri kamu sendiri. Ini kerana akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri.”

Beliau menambah kerana manusia kadang-kadang banyak bersifat menyembunyikan sesuatu seperti gambaran zahir. Walaupun begitu, orang yang beriman sekali-kali tidak akan melakukan demikian. Kenapa? Kerana pengawasan amat jelas berdasarkan ayat ini.

Ayat 29

Firman Allah SWT yang bermaksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): Jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu atau kamu melahirkannya, nescaya Allah mengetahuinya; dan ia mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Iktibar dan fiqh ayat:

lIbn Kathir berkata: “Allah SWT mengkhabarkan hamba-hambanya bahawa ia Maha Mengetahui segala perkara rahsia, dalaman dan zahir yang tidak tersembunyi sesuatu darinya. Sedangkan ilmu-Nya merentasi segala keadaan waktu dan zaman. Begitu juga dengan semua tempat.

Seterusnya beliau berkata ayat ini menjadi peringatan kepada hamba-hambanya supaya takut kepada-Nya sahaja dan jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT.

lAl-Qurtubi berkata: “Allahlah yang Maha Mengetahui segala rahsia isi hati manusia dan apa yang disembunyikannya. Begitu juga alam buana ini dari tujuh petala langit dan bumi serta seisinya.

“Bahkan Allah SWT Maha Mengetahui perkara ghaib dan tidak tersembunyi di sisi-Nya sekalipun sebesar zarah. Maha Suci Allah. Tiada Tuhan yang sebenar dan berhak disembah kecuali Dia. Yang Maha Mengetahui perkara ghaib dan nyata.”

lAl-Maraghi berkata: “Allah SWT mengetahui seluruh isi hati kamu, ketika kamu berteman dengan orang kafir kerana kamu mencintai mereka atau kerana kamu takutkan bahaya daripada mereka. Jika perbuatan itu tetap kamu lakukan, lantaran cenderung kepada kekafiran, maka kamu akan memperoleh balasan seksa.

“Jika kamu lakukannya dengan hati yang tetap beriman, kamu akan diampuni dan tidak dihukum kerana sesuatu kejahatan yang tidak merugikan agama mahupun penganutnya. Dia hanya memberi balasan kepada kamu sesuai dengan ilmu-Nya meliputi seluruh langit dan bumi kerana Dialah penciptanya”.

lHamka berkata: “Hanya orang mukmin yang dapat merasai hal yang sedemikian. Kekuasaan Allah SWT sangat luas meliputi langit dan bumi. Kadang-kadang kita bertemu dengan kemenangan walaupun belum nampak pintunya. Kadang-kadang kita menyangka rencana kita berjalan seperti yang dirancang. Tiba-tiba datang kejadian lain yang tidak disangka maka rencana Allah jualah yang berjaya.

“Oleh sebab itu maka seharusnya kita sentiasa mengingati kekuasaan Allah SWT di masa susah ataupun senang.”

lMuhamad Quraish Shihab berkata: “Ayat ini berpesan kepada yang melakukan taqiyah agar jangan menjadikan taqiyah sebagai dalih untuk meraih kepentingan yang tidak berkaitan dengan akidah.

“Ia berpesan juga kepada mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, serta kepada orang-orang kafir yang bermaksud jahat atau menyembunyikan kejahatannya terhadap orang-orang yang beriman, pesan-Nya adalah jangan ada di antara kalian yang menduga bahawa rahsia kalian tidak diketahui Allah SWT. Allah SWT Maha Mengetahui.”

Allah mengetahui segala isi hati kamu... (2)

Ayat 30

Firman Allah SWT yang bermaksud: (Ingatlah) hari (kiamat yang padanya) tiap-tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya, sedia (dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalnya); dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya, (ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah) ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya yang jahat itu. Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya (menyeksa kamu). Dan (ingatlah juga), Allah amat belas kasihan kepada hamba-hambanya).


Iktibar dan fiqh ayat:

lIbn Kathir berkata: “Allah SWT berfirman dengan penegasan dan ancaman supaya hamba merasa takut akan azab-Nya dan pada saat yang sama supaya hamba sentiasa berharap dan tidak berputus asa dari rahmat-Nya”.

lAl-Maraghi berkata: “Takutlah kamu kepada kemurkaan Allah SWT dengan jalan memperbanyakkan kebaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang diperlihatkan sebagai baik oleh syaitan kepada kamu. Bertaubatlah kamu kepada Allah SWT, wahai orang yang beriman, semoga kamu berbahagia.”

lHasan al-Basri pernah berkata: “Disebabkan sifat Maha Ampun-Nya, maka Dia mengancam mereka dengan seksa-Nya dan menyerlahkan kesempurnaan ilmu dan kekuasaan-Nya. Jika mereka mengerti dengan sebenar-benarnya akan hakikat pengampunan Allah SWT, nescaya mereka terdorong untuk mencari keredaan-Nya dan menjauhi kemurkaan-Nya.

“Melalui sifat maha Ampun-Nya juga, Dia menjadikan manusia mempunyai naluri yang condong kepada kebaikan dan benci kepada keburukan yang menimpanya. Bekas dosa yang tinggal di dalam hati akan dapat dihapuskan dengan bertaubat dan amal soleh.”

lHamka berkata: “Dengan peringatan hati-hati dan amaran yang agak keras, maka seharusnya kita sebagai hamba Allah SWT mengakui bahawa kita tidak pernah terlepas dari tilikan Allah SWT. Maka kita berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. Perlu insaf dan menilai diri masing-masing kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri.

“Sentiasalah mengingati detik-detik kematian. Dunia yang hanya sementara haruslah pandai ditimbang tara untuk mengejar akhirat yang kekal abadi”.

lMuhamad Quraish Shihab berkata: “Ayat ini menggunakan gaya ihtibak, yakni bentuk redaksi yang tidak menyebutkan satu atau beberapa kata pada perenggan yang pertama, kerana kata atau beberapa kata itu telah diisyaratkan pada penggalan yang kedua, demikian pula sebaliknya.

“Pada penggalan pertama, dalam redaksinya tidak terdapat kata-kata “dia ingin kiranya kebaikan itu terus-menerus berada di sisinya, tidak jauh darinya”, kerana pada perenggan berikutnya sudah ada susunan kata yang menyatakan: dia ingin kalau kiranya antara dia dengan kejahatan itu ada jarak yang jauh, demikian juga pada penggalan kedua, dalam redaksi ayat tidak ditemukan kata dihadirkan, kerana kata ini telah disebut pada perenggan sebelumnya”.

Berdasarkan dua ayat di atas, jelas menunjukkan betapa Allah SWT bersifat Maha Mengetahui dan berkuasa atas segala makhluknya. Begitu juga akan wujud pembalasan pada hari akhirat. Justeru sewajarnya manusia berbakti dan taat kepada Allah SWT kerana Dialah yang amat belas kasihan kepada hamba-hamba-Nya. Semoga kita termasuk di kalangan hamba-hamba-Nya.

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

zakat orang tidak siuman dan anak yatim

SOALAN:Apakah wajib seorang yang tidak siuman mengeluarkan zakat, sedangkan dia sendiri tidak mukalaf. Begitu juga, adakah seorang anak yatim wajib mengeluarkan zakat sedangkan dia masih di bawah umur 18 tahun?

JAWAPAN:
Di dalam syarat wajib zakat, tidak disebutkan seseorang itu mesti berakal. Maka ulama menyatakan, seorang yang tidak siuman (gila) juga wajib menzakatkan hartanya. Begitu juga jika seorang yang begitu tua sehingga nyanyuk, maka pada masa itu kewajipan berzakat masih ada padanya.

Walau bagaimanapun, wali atau waris merekalah yang wajib mengeluarkan zakat tersebut. Yakni, menjadi wakil bagi mentaksirkan harta dan seterusnya menunaikan zakat yang wajib daripada harta mereka apabila cukup syarat-syaratnya.
Bagi anak yatim, wali merekalah yang wajib menunaikan zakat bagi pihak diri mereka apabila cukup nisabnya.

Umur 18 tahun tidak terbabit langsung di dalam menentukan wajib atau tidak zakat kepada seseorang. Bahkan Rasulullah pernah menegah daripada membiarkan harta anak yatim habis dimakan zakat dengan mengarahkan agar ia dikembangkan.

Ini sebagaimana sabda baginda SAW: “Ketahuilah, sesiapa yang menjadi wali bagi anak yatim yang ada harta, hendaklah ia memperniagakannya (supaya bertambah kembang) dan janganlah ia membiarkan harta itu (berterusan susut) - dimakan oleh zakat”. (riwayat Tirmidzi).

Tuesday, January 6, 2009

Jangan lupa doakan.....

Sama-samalah kita doakan semoga Allah beri kemenangan kepada ummat islam.

Sekiranya kamu menolong Allah nescaya Allah akan menolong kamu...