Thursday, March 20, 2014

Waktu Sihat

Sabda Rasulullah s.a.w sesiapa yg menziarahiku 

selepas kewafatanku maka seumpama 

menziarahiku sewaktu  hayatku. 

Maka wajiblah baginya syafaatku. - Riwayat 

Imam al Baihaqi
-Ambil peluang semasa waktu SIHAT untuk pergi 


menjadi Tetamu Allah dan Penziarah Rasulallah s.a.w.