Tuesday, December 16, 2008

Terdapat 15 tempat Ayat-ayat sajadah.....

1-surah Al-A'raaf ayat 206

2-surah Ar-ra'd ayat 15

3-surah An-Nahl ayat 50

4-surah Bani Israil ayat 109

5-surah Maryam ayat 58

6-surah Al-Haji ayat 18 dan ayat 77 ( dua tempat)

7-surah Al Furqaan ayat 60

8-surah Annaml ayat 26

9-surah As-Sajdah ayat 15

10-surah As-Shad ayat 24

11-surah Haamim ayat 38

12-surah An-Najm ayat 62

13 Al-Insyiqaq ayat 21,

14-surah Al-'Alaq ayat 19

No comments: