Wednesday, July 29, 2009

Apa reaksi anda sebagai Muslim...

Orang kafir mempermain-mainkan ayat Quran.
فرمان الله تعالى :
يأيها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكـفرين يجــهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة
لآئم ذلك فضل الله يؤتيه من يشآء والله وسع عليم
Wahai orang-orang yang beriman! Sesiapa di kalangan kamu yang murtad daripada agamanya maka Allah akan mendatangkan suatu kaum di mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintaiNya, bersikap lemah lembut sesama orang beriman serta tegas terhadap golongan kafir, berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itulah kurnian Allah yang dianugerahkannya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui.
-Surah Al Maidah : 54

No comments: